Vinterdäckens miljöpåverkan

Vinterdäcksäsongen medför också att diskussionen om dubbdäckens roll i framkomsten av PM10-partiklar får fart. Så även den här gången. Fortfarande finns det dock inga studier om i vilken utsträckning det är dubbdäcken som orsakar höga PM10-halter. En ny rapport som Uppsala kommun har gjort om dubbdäckförbudet på Kungsgatan visar tydligt att det inte är dubbdäck som är den största boven.

På Kungsgatan i Uppsala, där det har varit förbjudet att köra med dubbdäck sedan år 2010, har inte PM10-halterna minskat i någon större utsträckning. Tvärtom ökade de igen under vinterperioden 2012/2013, framgår av rapporten ”Effekter av dubbdäcksförbudet på Kungsgatan 1 oktober 2012 – 15 april 2013” som kontoret för samhällsutveckling vid Uppsala kommun har tagit fram. Dessutom har trafikflödet på gatan minskat med 30 procent, den lägsta siffran sedan år 1950, men ändå stiger PM10-halten igen. Av rapporten framgår också att under vinterperioden 2012/2013 användes 30 000 ton sandningssand, vilket var betydligt mer än vanligt. Tidigare vintrar har cirka 13 000 ton sand spridits på gatorna under en vinter.

Den här rapporten visar tydligt att det istället för dubbdäck verkar vara sandningssand som orsakar de största PM10-halterna. Fordonens däck, oavsett vilken typ av däck de är, mal sönder sanden och dammet sprids upp i luften. Den finns effektiva nya städtekniker för att ta bort dammet, exempelvis den så kallade CMA-tekniken som binder dammet vid städning, vilket gör att det inte sprids upp i luften.

http://www.unt.se/uppsala/dubbforbud-gav-minskad-trafik--2676757.aspxEnorm utveckling på dubbdäck

Dessutom har dubbtekniken utvecklats enormt. Moderna dubbdäck sliter på vägar betydligt mindre än tidigare. Ett bra exempel är nya dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 8 som har vunnit fyra motortidningars däcktester i Sverige. Däckets vägslitageeffekt är i genomsnitt över 12 procent mindre än gränsvärdet i den nordiska dubblagstiftningen, men ger ändå ett mycket säkert vintergrepp, bättre än vad föregångaren Nokian Hakkapelitta 7.

Till sist några ord om kravet att förbjuda dubbdäck helt, som en professor och en docent vid Karolinska institutet ställde nyligen. Enligt dessa två är dubbdäck den största orsaken för PM-partiklar och därför vill de förbjuda dubbdäck fortast möjligt. Per Brandt, motorjournalist och däckexpert på Auto, Motor & Sport kommenterar forskarna i sin kolumn med rubriken ”Dubbdäcksförbud är rent trams”:http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20131121/debatt-dubbdacksforbud-ar-rent-tramsMer information om gatudamm: http://www.nokiantyres.se/gatudamm