Varning för stora rovdjur på vägarna!

Nu är jag gräsänkling ett par dagar. Igår bilade Kristina och flickorna 500 km norrut, "hem" till Näsåker norr om Sollefteå. Hennes hemby ligger vid Nämforsen med de 6000 år gamla och fantastiska hällristningarna. Där pågår för fullt Urkultfestivalen, vilket gör att antalet människor i bygden tillfälligt flerfaldigas.

På vägen norrut blev mina kära tjejer stannade två gånger av räddningspersonal, i samband med viltolyckor. Den första viltolyckan var med älg och hade skett mellan Rättvik och Furudal, medan den andra hade skett i Resele. Sänder en tanke till de drabbade av dessa obehagliga olyckor. Det totala antalet viltolyckor är ganska konstant över året, men det är stora skillnader mellan månaderna för varje enskild djurart. Så här års ökar risken att köra på älg, hjort och vildsvin, medan risken för det vanligaste bilviltet - rådjur - är något lägre. Farligast är att krocka med älg, eftersom den är hög, tung och ofta tränger in i bilens kupe.
Bra info om regler för eftersök mm finns hos Nationella Viltolycksrådet.
På vägar med viltstängsel är risken såklart låg, men på ostängslade vägar gäller det att se upp. Särskilt farliga platser är skogsbryn, då djuren gärna följer dem. 2 av 3 viltolyckor sker i gryning eller skymning (trots att trafiken är låg), så då gäller det att köra med extra stora marginaler. Undvik alltså köra i gryning eller skymning om möjligt. Ta det lugnt med högerfoten och håll koll på både väg och skogsbryn. Du kan göra mycket annat också för att skydda dig och de dina. Välj om möjligt antisladdsystem ESP på din nästa bil. Välj bra däck och håll koll på deras slitage och lufttryck. Byt ut sliten vindruta, liksom slitna fjädrar och dämpare.
Nu ska jag återgå till mitt byggprojekt.
Kör med insidan,
Johan