Trafikfarliga pölar med smältvatten

Nu är det dags att titta extra mycket på vägen. Helst ska man väl kunna fokusera på medtrafikanter (för att inte tala om på farliga "mottrafikanter"...), men nu när snösmältningen börjar ta fart behövs tyvärr extra koll på vägbanan.

Att regnvatten på vägbanan kan ge vattenplaning är alla medvetna om. Vattenplaning kan ske redan vid en halv millimeter vattenfilm på vägbanan (s k viskös vattenplaning), medan tjockare vattenfilm kan få hjulet att lätta helt från vägbanan (klassisk "dynamisk vattenplaning").

Däremot är det nog fler som överraskas av pölar med djupt stående smältvatten. Pölar som bildas i lågpunkter där inte vägdriftentreprenören har snödikat så att vattnet kan rinna av vägen. Dessa pölar kan inte bara ge vattenplaning. När ena sidans hjul "hugger fast" i en djup pöl kan bilen få kast och sladda våldsamt.

Minst lika farligt är när man ska köra om, och en "mottrafikant" gör en tvärgir in i omkörningsfilen för att undvika en pöl som överraskat den ouppmärksamme föraren. Det var precis vad som hände i lördags, när jag skjutsade två av mina flickor till ett sportlovsläger i en by utanför Falun. Just när jag skulle passera en liten bil på E16, tvärsvängde föraren långt in i omkörningsfilen. Kan garantera att den svängen gjordes helt utan att föraren hade koll på att jag med min bil var på väg att köra upp jämsides. Turligt nog blev det ingen olycka, men jag hoppas att den "jazzande" bilföraren fick en tankeställare och skärper sin uppmärksamhet på både väg och trafik!

Se upp för uppdämda smälvattenpölar, så som på E16 i lördags

På motorväg med breda inre respektive yttre vägrenar är problemet med farliga smältvattenpölar regelmässigt mindre. Där uppstår pölsamlingarna på vägrenskanten istället för inne i körfälten.

På E16 fanns i lördags djupa pölar smältvatten även i omkörningsfilen

Strax utanför Falun, mellan Pilbo och Tallen, finns en extremt olycksdrabbad sträcka. Vägsträckan är relativt nybyggd och kurvradierna är utformade för lägsta säkerhetsstandard för 90 km/tim; se bilder på sid 85 - 89 i NVF rapport 02/2011. Trots utformning knappt för 90 km/tim är vägen tyvärr hastighetsbegränsad till 110 km/tim i riktning mot Borlänge. Att skylta en Europaväg för en hastighet som ger 50 % mer sidkraft (sidkraft påverkas av hastigheten i kvadrat) än vad kurvradien är utformad för, måste anses mycket anmärkningsvärt. Lägg därtill feldoserat tvärfall i kurvorna. För att inte tala om felbyggt resulterande fall, så att inte regn- och smältvatten kan rinna av. Ska man då alls vara förvånad att det är extremt mycket olyckor på det knappt 3 km långa vägavsnittet som kostade över en kvarts miljard att bygga? I dagsläget har Trafikverket inga planer på att göra något för att höja säkerheten i kurvan. Inte vare sig varningsskylta "Olycksdrabbat avsnitt", eller sänka från felaktigt skyltade 110 km/tim till den referenshastighet kurvradierna är utformade för, dvs 90 km/tim.

När vi i lördags passerade S-kurvan mellan Pilbo och Tallen fick Saaben ett rejält kast, pga en stor och djup smältvattenpöl. Vid trafikplats Tallen körde jag av och tog en lokal väg tillbaka mot Pilbo, varifrån jag med mycket högt blodtryck och puls på långt håll tog fotot nedan. Lägg märke till den inringade vattenansamlingen som speglas i skenet från en av bilarnas halvljusstrålkastare. Pölen återkommer så snart E16 blir blöt av endera regn eller smältvatten, eftersom vägens lutningar där är farligt felutformade så att vägytan är helt horisontell och vattnet inte kan rinna av. På exakt samma plats syns en trafikfarligt stor pöl även på journalisten Kjell Janssons foto från 2009 på s 88 i denna rapport. Visst är det märkligt att inte Trafikverket tar sitt ansvar och gör något åt denna extremt olycksdrabbade väg. Tyvärr är inte E16 ännu del av det fysiska Trans-Europeiska Nätverket för Transporter (TEN-T), där alla andra Europavägar utom E12 i Sverige ingår. På det vägnätet har nämligen en annan myndighet, Transportstyrelsen, tillsynsansvar för vägsäkerheten. Kanske sker en säkerhetsförbättring den dag E16 inbegrips i TEN-vägnätet och alltså hamnar under Transportstyrelsens ansvar, istället för hos - i detta fall - märkligt passiva Trafikverket? Eller så sker någon dödsolycka så att debatten om farligt felbyggda och felskyltade E16 Pilbo - Tallen blir så het att Trafikverket till sist gör en pudel?

E16 vid Tallen (Falun): Se smältvattenpölen som speglas i strålkastarskenet

En grundorsak till att djupa pölar med smältvatten även kan uppstå inne i körfält på välutformade vägar, är att väghållaren i vissa fall inte tvingar vägdriftentreprenören att röja bort snöupplag ända ut till vägkanten samt att utföra snödikning. Snödikning tillhörde standardåtgärderna på den tid Vägverket skötte vägarna i egen regi. I dagsläget lämnar många vägdriftentreprenörer snövallar innanför vägkanten. Dessa vallar dämmer inte bara vatten på vägbanan. Plogvallarna kan när de blir hårdfrusna dessutom även kan agera "flygramp" över annars välfungerande vägräcken. Ett färskt exempel är olyckan på Rv 70 vid Gustafs (strax söder om Borlänge) den 12 februari. Utan en hård plogvall som flygramp hade bilen knappast kunnat flyga över det typgodkända räcket. Mer tragiska exempel är dödsolyckorna på E4 i januari 2010. Trafikverket kräver att vägräcken ska vara typgodkända efter bl a krockprovning. Dessa prov sker sommartid, utan upplag av hårdpackad snö/is vare sig framför räcket (flygramp?) eller bakom räcket (hindrar "mjuk" uppbromsning av fordonet då räcket kan förvandlas till "bergvägg light").

Ett recept för att skydda dig och dina medpassagerare mot farliga smältvattenpölar och flygramper framför vägräcken är:

* Håll uppsikt på både vägbana, medtrafikanter och vilt, så att du i god tid kan anpassa fart och utan konflikt med andra trafikanter väja för hindren.

* Kör på däck med rejält mönsterdjup samt med bra grepp både på våt och på isig vägbana.

* Kolla regelbundet däckens lufttryck; för lågt tryck kan leda till både punktering och trafikolycka.

* Välj bil med antisladdsystem "ESP" nästa gång du byter bil.

* Vid farliga pölar på körbanan; klaga skriftligt till berörd väghållare så att de förhoppningsvis skärper vägdriften. Här är länk till ett smidigt rapportformulär som funkar utan att du behöver ta reda på vem som är väghållare (stat, kommun, enskild).

Först. Snabbast. Hakkapeliitta. Idag står Hakkapeliitta för "bra grepp både i djupa smältvattenpölen på ena sidan och på isskorpan på andra sidan av bilen".

Kör med insidan,

Johan