Sommarvärme mot blixthalka!

Senaste numret av NyTeknik tar upp Trafikverkets satsning på att skapa halkfria vägar med hjälp av säsongslagrad solvärme från sommaren. Sommarens varma temperaturer ska göra vägar, cykelbanor och perronger halkfria ett halvår senare. Trafikverket satsar nu 750 000 kronor för att med hjälp av Vectura testa att använda lagrad solvärme för att bekämpa frost och is på två eller tre lämpliga platser. Det kan handla om en svår backe, en frostkänslig bro eller en gång- eller cykelväg.

Uppvärmningen är tänkt att användas på platser som är särskilt utsatta för frosthalka. Man vill öka framkomlighet, minska olycksrisken och göra behovet av insatser med snöröjningsfordon och vägsalt mindre. Avsikten är inte att göra vägarna helt snö- och isfria, men att undvika frosthalkan.

Ett typiskt exempel på när blixthalka, eller frosthalka, uppstår är efter en kall och klar höstnatt. Fukten i luften ovanför vägen kondenserar mot den kallare vägbanan och is bildas när temperaturen går under noll grader. Underkylt regn bidrar också till risken för plötslig halka.

Det kommer ta lång tid innan den nya tekniken har fått stort genomslag på vägnätet. Vi kan alla ta vårt ansvar, genom att köra med bra vinterdäck då det råder vinterföre. Mitt val är Nokian Hakkapeliitta 7 dubbdäck.

Kör med insidan!

comments powered by Disqus