Snart kan du köpa dig lite säkerhet i trafiken

Att dubbdäcksdebatten alltjämt pågår har få missat. Jag har ju återkommit till detta allt som oftast och i senaste artikeln i SVD tycks både opposition och styrande i Stockholms stad ha intagit en proaktiv hållning. När ett styrande parti välkomnar ett oppositionellt utspel, ja då funderar man på om inte det är svenska akademins ordlistas nya synonym för enighet.
Det får en att tro att beslutet kan gå fort, trots att det sannolikt behövs en lagändring. Eftersom den svenska konstitutionen säger att riksdagen stiftar lagarna i vårt land så hade man kunnat tro att det skulle bli en långbänk när förslag skulle manglas i kammaren men nu indikerar enigheten och broderskapet på att alla politiska läger vill att det skall gå undan.

Man har under många år sett osakliga kampanjer som uppmanar till användandet av odubbade däck. Aldrig någon motpol som belyser vad odubbade däck innebär för föraren och dess passagerare, förutom att mängden farliga partiklar i luften minskar.
I väldigt många fall är ju dubbade däck som bekant säkrare och snart kan de som vill och bara har råd, köpa sig lite säkerhet.

Det är beklämmande att våra politiker, oavsett politisk färg, inte tar ett större ansvar för att informera, sakligt och opartiskt, om för- och nackdelar med dubbade respektive odubbade däck.
Min högsta önskan är nu att någon myndighet, kanske ett stort företag eller en mäktig lobbyorganisation, tar ett krafttag för att kampanjera ut ett budskap om vad avsaknaden av dubb egentligen innebär för den enskilde föraren och samhället.
Därefter kan var och en fritt få göra sitt eget val, utefter egna bedömningar och premisser. Precis som jag gjort mitt.