Snabbt bredare vägar i Norr

Fordonsflottan växer stadigt. Dels ökar fordonen i antal, dels ökar de i storlek. För var medelspårvidden 1.56 m. Det är den spårvidd som placeringen av lasrarna i fronten på Vecturas Profilograf lasermätbilar är optimerade utifrån, i syfte att fånga asfaltens maximala spårdjup. Många av dagens SUV:ar, minimussar, MPVs osv har betydligt bredare spårvidd än 1.56 m, vilket gör att vägslitaget idag har en bredare "spårvidd".

Tyvärr brukar det ta förskräckligt lång tid innan gamla smala vägar breddas upp till modern standard. På många håll finns därför behov av bredare vägar.

Så här års börjar vägarna tina fram äbven i Norr. Nu syns tydligt att snöupplag har medfört att vägar och gator har smalnats av under vintern. Skönt att snön tinar bort så att vi får tillbaka iallafall den vägbredd som fanns i höstas.

Snöupplagen hade tagit metervis av gatans bredd

Kör med insidan,

Johan