Slitage av sommardäck och DSI-slitagevarnare

Tidigare fanns det många metoder, vissa även lite svävande, att mäta slitaget/mönsterdjupet på sommardäck. Man kunde köpa eller få en mönsterdjupsmätare för att fästa på nyckelringen och även en 5-kronors mynt kan användas för att mäta mönsterdjupet. Många av de här metoderna visar inte så exakt rätt mönsterdjup. Nokian Tyres har på sina däck en DSI-slitagevarnare (Driving Safety Indicator) som Nokian Tyres har patenterat i många länder och som gör det mycket enkelt för konsumenterna att kontrollera mönsterdjupet.

Slitagevarnaren eller DSI-mätare

  • En mätare som finns på slitbanan av Nokian Tyres däck
  • Visar tydligt däckets återstående mönsterdjup i millimeter
  • Hjälper till att planera skiftningen av däck för att jämna ut slitaget mellan drivdäck och frirullande däck

 

 

DSI-mätaren finns både på Nokian Tyres sommar- och vinterdäck. På vinterdäck finns endast tre nummer - åtta, sex och fyra. På de mindre lamellerade sommardäcken är DSI-mätaren mer synlig och de har nummer från åtta till två, med en millimeters mellanrum. Det är enkelt för bilägaren att kontrollera mönsterdjupet, de återstående numren visar hur många millimeter av mönsterdjupet finns kvar.

Skiftningen av däck ger jämnt slitage


Det lönar sig att följa däckslitaget regelbundet. Däcken på drivaxel slits vanligtvis snabbare än däcken på frirullande axel. Det går att jämna ut slitaget genom att skifta däcken från drivaxeln till frirullande axeln och tvärtom. När DSI-mätaren visar en skillnad på två millimeter i slitaget är det dags att skifta däcken. På det sättet slits däcken jämnt och alla fyra däck blir utslitna samtidigt, i stället för att två av däcken slits snabbare och två har mönster kvar.

Bakgrunden till DSI-mätaren är lastbilsdäck. Man ville utveckla en enkel och tydlig mätare för att kunna följa slitaget av lastbilsdäck. De hade tidigare olika symboler på skuldrorna, men mätmetoden var otydlig och därför ville man utveckla ett tydligare mätsystem. Resultatet blev uppfinningen där man lyckades hitta en metod hur nummerlamellerna kunde fästas på däckets vulkaniseringsform och man började använda DSI-mätaren på Nokian Tyres sommar- och vinterdäck. Slitagevarnaren på däcket visar att det är ett pålitligt däck av hög kvalitet.