Ruralisering enda hållbara Lösningen mot partikulära partiklar?

Flera svenska städer har på en eller ett par gator förbjudit dubbdäck. Orsaken är att de anses riva upp så pass mycket partiklar i luften att den blir hälsofarlig att andas in.

Visst river dubbdäck upp partiklar. Visst är luften på vissa håll ohälsosam. Men det är inte riktigt så enkelt som att man löser problemet genom att förbjuda eller avgiftsbelägga de bevisat trafiksäkerhetshöjande dubbdäcken.

I Norges vackra huvudstad Oslo förbjuds fr o m denna vinter dieseldrivna bilar de dagar då luften är som skitigast. Detta efter rapporter från bl a forskare i Umeå som visat att avgaser även från moderna dieselmotorer med partikelfälla innehåller höga halter av de allra finaste och farligaste partiklarna. Detta kan bidra till att förklara de höga partikelhalterna i många centraleuropeiska städer helt utan dubbdäckstrafik. Oslos förbud mot dieselbilar är kanske något för svenska förbudsivrare att ta efter?

Men det räcker nog inte att städerna förbjuder dieselbilar. Det är mer än tio år sedan forskningslaboratoriet Rototest avslöjade att avgaser från bensinbilar kan vara ännu farligare än från dieselbilar. Innan dess trodde man att avgaser från bensinmotorer med katalysator är fria från partiklar. Men Rototest avslöjade alltså att det var en allvarlig missuppfattning. Att forskarna missat detta, kan bero på att partiklarna från bensinbilarna är extremt små, ännu mindre än de som bildas i dieselavgaserna. Ju mindre partiklar, desto större risk att de tar sig genom väggar i våra blodkärl och letar sig in i hjärnan o s v. Den lagstiftning som EU har infört (med gräns för "PM10") reglerar partiklarna efter vikt, vilket bara påverkar utvecklingen av dieselmotorer. Bensinpartiklarna är så små att de praktiskt taget är viktlösa och före Rototests rapport diskuterades de överhuvudtaget inte. Nu tittar forskare på alternativa - mer rättvisande sätt - än PM10 att mäta (farligt höga) partikelhalter. Med sådant mått kan alltså fokus komma att flyttas från diesel- till bensinavgaser. Med förbud mot både dieselbilar och bensinbilar kommer bilköerna i storstäderna att elimineras   ;)

Det finns också tecken på att bilarnas bromsar orsakar lika mycket nanopartiklar som vad dubbdäckens nyttiga retexturering av annars blankpolerad asfalt medför. Det är en grupp forskare vid KTH som höjt varningens finger för att bromsdammet innehåller extremt höga halter av de allra minsta och mest giftiga partiklarna. Utan bromsar på fordonen - hur de nu skulle drivas - kommer städerna att lamslås och dö ut.

Kanske är det så att den mest hållbara Lösningen på problemet med höga halter partiklar i stadsluften är ruralisering, dvs utflyttning från trångbodda städer till landsbygden? Tänkvärt eller hur...  :D

Som alla kloka läsare förstår, är detta inlägg inte helt seriöst menat. Men det ligger en del allvar i det ändå. Framförallt är avsikten att mana till ökade reflektioner kring hur (ir-)relevant det är med avgift eller t o m förbud mot förutsättningen för väggrepp på svår blixthalka, dvs dubbdäck. Det vore lika korkat att införa straffskatt på bilbälte och antisladdsystem. Länge hade vi förmånsbeskattning på tjänstebilar utrustade med alkolås, så logik och trafiksäkerhet hänger uppenbart inte alltid ihop.

Kör med insidan,

Johan