Riktiga Riddare dubbar sina Prinsessor

Tidningen PåVäg

lyfter fram en gammal sanning; att kvinnornas olycksrisk ökar mer än männens när det råder vinterväglag. Detta visades för över 10 år sedan av olycksanalytikern Östen Johansson. Nu finns ännu starkare bevis i de registrerade personskadeolyckorna (Trafikverket har tyvärr ingen koll på plåtskadeolyckor).
För varje barmarksolycka sker bland kvinnor 2.4 vinterolyckor, medan männen har 1.7 vinterolyckor. Detta visar att riskökningen är dubbelt så stor för kvinnor än för män. Samtidigt ska sägas att kvinnorna har betydligt färre barmarksolyckor och även färre olyckor (lägre olyckskvot) sett över hela året. Därmed är män mer olycksdrabbade (kör sämre?) än kvinnor. Dessutom har män klart högre dödskvot, dvs högre risk att dö i trafiken, vilket anses bero på högre fart.
Att kvinnors olycksrisk ökar mer än för män vintertid mot sommartid beror på flera saker. En kan vara att kvinnor har svårare att bedöma vägfriktion. En sannolikt större skillnad är att många kvinnor kör en äldre/sämre bil och på sämre vinterdäck än männen. På isiga vägar ger odubbade däck betydligt större skillnad i väggrepp och kursstabilitet än dubbdäck. Därför ser den omtänksamme mannen till att inte bara "dubba" sin egen bil, utan ser även till att dubba sin kvinnas bil.