Polisens nya teori om masskrockarna på Tranarpsbron

Inatt presenterade Sydsvenskan Polisens nya teori om masskrockarna. Två okända personbilar kan indirekt ha utlöst masskrocken på Tranarpsbron – och försvunnit efteråt. Nu söks dessa bilars förare av Polisen.

Tydligen stod de båda bilarna stilla i omkörningsfilen i norrgående riktning på bron efter någon slags incident i dimman. En grundregel är att på motorväg är det förbjudet att stanna. Det förekommer undantag från regeln, t ex kan man få stanna för att undvika fara eller för att trafikförhållandena kräver det. Men nog ska det mycket till innan det kan anses ok att stanna i omkörningsfilen.

En fråga är hur olyckorna inleddes. Men oavsett det, kan knappast 71 förare på två olika men parallella broar fritas från ansvaret att köra på sånt sätt att de inte kunde stanna utan att köra in i framförvarande.

Ser fram mot mer information om vilken typ av däck som de påkörande personbilarna hade. På svår halka så som fuktig glansis med vägfriktionstal på 0.10 eller t o m ännu lägre/sämre så är dubbade däck den enda utrustning som kan ge rimlig säkerhet. 

När det gäller de inblandade lastbilarna så hade dubbdäck inte varit aktuellt; vinterdäck på tunga fordon är extremt sällan dubbade och det av goda skäl. Däremot är elva av lastbilsförarna misstänkta för brott. De körde alla i över 70 km/tim i tät dimma och på svår ishalka, där Polisen anser att 30 hade varit en lagom hastighet på motorvägen. Skånepolisens trafikutredare menar att detta måste bedömas som vårdslöshet i trafik. Ett problem är att begreppet vårdslöshet i trafik aldrig har prövats i hög rättsinstans när det gäller om bristande hänsyn till väglag och väderlek kan bedömas som brottsligt. Därför har polisen garderat sig även med misstanke för "ej anpassat avstånd till framförvarande fordon" enligt trafikförordningen.

Polisens huvudargument är alltså hastighet över 30 på motorväg, medan dålig avståndshållning är ett andrahandsyrkande. Det tycker jag borde vara tvärtom. Om varenda åkare skulle köra 30 km/tim varje gång det blev halt på vägarna så skulle vi sannolikt få betydligt fler köolyckor, stressrelaterade olyckor osv.

Huvudspåret borde vara att åtala för "ej anpassat avstånd ...". Fysikens lager säger att tresekundersregeln räcker inte om man kör tungt fordon eller personbil med odubbade däck bakom personbil med dubbdäck där dubben har bra utstick. Till skillnad från människans lagar kan man aldrig bryta mot fysikens lagar och undkomma ostraffad. Polisen eller annan utredare bör faktiskt också undersöka vad förarutbildningarna säger om tresekundersregeln, och hur tydligt körkortstagare informeras om att vid ishalka behövs betydligt större avstånd än 3 sek tidlucka. Om inte utbildningen är adekvat, så måste den styras upp omgående. Kanske borde ansvaret för masskrockarna t o m vila tyngre på de som är ansvariga för dålig förarutbildning, än på vissa av förarna som blev inblandade i de båda masskrockarna på den ishala bron?

Först. Snabbast. Hakkapeliitta. Idag betyder Hakkapeliitta i denna slogan "Kom ihåg attt snegla i backspegeln när du bromsar hårt på ishalka; bilen bakom kan köra på odubbade däck".

Kör med insidan. Håll rejält avstånd; extra långt om du kör på ishal väg och inte har dubbade vinterdäck med rejält utstick/isgrepp.

Johan