Om senaste arbetet i en vägförening

Ingående i styrelsen på en vägförening blir det allt fler sysslor som man skall ta sig an. Vi har normalt sett ett styrelsemöte varje månad och häromkvällen var det dags för det sista innan den stora årsstämman i vår. Det blev därför att gå igenom dagordningen inför detta möte och det drog ut på tiden en del så kvällen blev sen.

Många av frågorna i vinter har förstås handlat om snöröjningen och halkbekämpningen. Föreningen förvaltar över en mil av huvudvägar och stickvägar och därtill c:a 25 ha grönområden i ett område där ett hundratal fastigheter och ungefär 300 medlemmar finns.

Med all snö som varit i vinter samt att vi dessutom bytt entrepenör för vinterväghållningen så har det genererat en hel del inkommande ärenden i form av synpunkter på snöhögar, etc. En fråga som säkerligen kommer att ventileras på årsmötet.

En annan stor fråga är den förestående utbyggnaden av vatten och avlopp i området. Det kommer att innebära en fullständig uppgrävnad av nästan alla vägar och ett år av mer eller mindre oframkomlighet för biltrafik i det redan mycket trånga området.

Själv har jag precis anmält mig till en utbildning som hålls av REV, Riksförbundet Enskilda Vägar tillsammans med Trafikverket och Lantmäteriet. På programmet i början av april står bland annat lagregler, förvaltningsfrågor, vägteknik ch trafiksäkerhet.

Det är nog kunskaper som man kan har nytta av att få och jag hoppas kunna lära mig något nytt och kanske posta något intressant fordonsanknutet här på bloggen.