Nybesiktad u.a.

I fredags var det dags för det årliga besöket hos Bilprovningen. Det blev premiär hos Opus, det företag som sedan 5 november driver Bilprovningen i Borlänge och ca 70 andra stationer i Sverige. Saaben gick igenom utan anmärkning. Personalen var lika trevlig och flink som vanligt.

Man kan ju fundera över vilka fördelar privatisering av Bilprovningen ger. I storstäder kan det antagligen pressa priset. I glesbygd? Statliga monopol är inte bra, men privata monopol är knappast bättre.

Kom att tänka på en debattartikel i DN nyligen. Fyra professorer i konstruktionsteknik lyfter fram det växande problemet med byggnader som rasar. Grova fel i planeringen. Konstruktioner kollapsar och Sverige håller på att utvecklas till ett byggnadstekniskt u-land. En förklaring är att många olika parter är involverade i byggprocessen och att ingen har grepp om helheten framhålls som orsaker. Samhällets kontroll och granskning måste skärpas rejält, skriver experterna. Här blir det riktigt komiskt: "Oberoende teknisk granskning måste göras av kvalificerad tredje part, med fokus på undvikande av grova fel. Denna granskning måste organiseras i offentlig regi i likhet med kontrollbesiktning av motorfordon". Professorerna har uppenbarligen inte besökt Bilprovningen sedan 5 november  :D

Expressen skriver att flera städer överväger avgift för att få köra med dubbdäck. Detta trots ökande medvetenhet om att odubbat ger uselt grepp på våt is. Undra när man ska införa straffskatt på bilbälte också. Varför inte börja med att ta ut såna "valfria" dubbdäcks- och bilbältesavgifter av äldre med låg pension, som ett slags modern ättestupa? Det skulle nog ge riktigt bra samhällslönsamhet.

Allvarligt talat, nog är det konstigt att man diskuterar dubbförbud och dubbavgifter, utan att granska hur asfaltslitaget påverkas av kvalitet(-sbrist) hos asfalten? Asfaltexperter i Norge har nyligen visat att vägslitaget från dubbdäck varierar extremt kraftigt med hur porös (=dåligt packad) asfalten är. Asfalt som läggs på spårig vägbana utan att denna planfrästs blir med automatik extra känslig både för dubbslitage och för osmotiska processer från vägsalt. Osmos från vägsalt tog knäcken på den porösa vägbeläggningen på E4 Höga Kustenleden på mindre än fyra år, vilket gjorde att tre mil E4 måste asfalteras om efter bara halva den förväntade livslängden. Rejält packad asfalt - gjord med slitstarka ytstenar - håller bra för både vägsalt och för dubbslitage. Varför ska trafiksäkerhetsmedvetna bilister betala straffskatt för att inte väghållarna planfräser gatan innan asfaltering så asfalten kan uppnå rätt livslängd?

I storstäderna är det relativt hög säkerhetsstandard på vägräckena. Många räcken i Stockholm, Göteborg och Malmö har någon form av energiupptagande ände eller rejält utvinklade räckesändar. I Borlänge har vi nu fått den första energiupptagande räckesänden, i samband med vägombyggnad för IKEAs etablering. Tyvärr är de flesta räckesändarna i norra Sverige livsfarligt utformade, på så sätt att de fungerar som "avfyrningsramp" för bilar i 70+ km/tim. Försäkringsstatisk från USA visar att denna typ av vägräcken är en vanlig anledning till att bilar välter. Enligt Insurance Institute for Highway Safety och Highway Loss Data Institute har vältning skett i mer än hälften av alla dödliga singelolyckor. Vi som kör på landsbygden i norr behöver dubbdäck som en extra marginal för att minska risken att åka av ishala vägar, där det i änden på i stort sett varje vägräcke sitter en livsfarlig flygramp redo att skicka vår bil med taket först in i en stenhård bropelare, in i en bergvägg eller upp-och-ned ut i vattendrag. Risken att omkomma i vägtrafiken är flerfaldigt högre på landsbygd än i storstad. Det är inte ok att vi som inte enbart bilar i stad ska tvingas betala straffavgift för däck som ger oss klart lägre olycksrisk i farliga vägmiljöer.

Kör med insidan!