Nokian Tyres och skadliga kemikalier i bildäck

Miljömedvetna bilister är intresserade av vilka kemikalier däcken innehåller. I tillverkningen av däck används väldigt lite giftiga kemikalier och de innehåller allt mindre skadliga eller cancerframkallande kemikalier.

Inom EU har man strävat efter att harmonisera lagstiftningen som handlar om kemikalier. Den så kallade REACH-lagstiftningen styr användningen av kemikalier inom EU. När det gäller bildäck gäller REACH främst polycykliska aromatiska kolväten, eller PAH-ämnen. Deras användning har begränsats inom EU. Enligt REACH-förordningen har den här typen av oljor förbjudits även på däck som importeras till EU-området. På det sättet måste däcktillverkare globalt uppmärksamma EU:s regler i sin tillverkning ifall de vill sälja sina produkter inom EU-området.

För Nokian Tyres del är läget bra, eftersom företaget började minska användningen av dessa kemikalier i sin produktion redan innan EU:s lagstiftning trädde i kraft. Nokian Tyres noterade oskadliga kemikalier redan tidigt i sin produktutveckling och sedan år 2005 har man tillverkat däck utan cancerframkallande kemikalier. Lagen som förbjuder användningen av cancerframkallande oljor inom EU trädde i kraft år 2010. Med andra ord var Nokian Tyres föregångare och pionjär redan fem år tidigare innan man började begränsa importen och användningen av skadliga oljor i Europa. Det här är Nokian Tyres speciella styrka.

Det går aldrig helt undvika användningen av kemikalier i tillverkningen av däck. I sin produktutveckling arbetar Nokian Tyres hårt för att ständigt hitta nya kemikalier som orsakar så lite skador som möjligt och som är så säkra som möjligt både vid körning av bil och för hälsan.

  • Nokian Tyres slutade redan 2005 användningen av skadliga oljor
  • EU reglerar de PAH-ämnen som inte får användas i tillverkningen av däck
  • Inom EU-området får inte säljas däck, tillverkade utanför EU, om de innehåller cancerframkallande kemikalier