Nokian Tyres och miljöansvar

Rent allmänt skapar däcktillverkningen lite utsläpp och påfrestar därmed miljön i liten skala. Utsläppen begränsar sig till lösningsmedel, lukt, partiklar och avfall. För att minska lukt- och partikelutsläppen används partikelfilters samt vattentvätt i produktionen. Miljöarbetet på Nokian Tyres handlar mycket om att bedöma risker och om att förbygga miljörisker. Om det skulle hända överraskande utsläpp i produktionen så ska man enligt Nokian Tyres policy direkt städa efter skadorna.

Miljöskyddet och miljöansvaret i Nokian Tyres produktion koncentrerar sig huvudsakligen till hanteringen av avfall och återvinningen av avfallet. Komponenter som blir över från produktionen sorteras och skickas till rätt ställe för återvinning. 94-95 procent av avfallet som skapas i Nokian Tyres produktionsprocess återanvänds. Rent skadliga ämnen används inte i produktionen. I tillverkningen av tunga däck används fortfarande lösningsmedel, men Nokian Tyres håller på att bygga en förbränningsanläggning för lösningsmedel.

EU:s däckmärkning, energimärkning, berättar kanske mest om däckets miljövänlighet för en konsument. Energimärkningen informerar om olika saker som påverkar däckets miljövänlighet. En miljömedveten konsument kan på märkningen bland annat se däckets rullmotstånd. Uppgiften om rullmotståndet är viktig information därför att rullmotståndet påverkar bränsleförbrukningen, vilket är en av de viktigaste sakerna som påverkar däckets miljövänlighet. Cirka 75 procent av ett däcks miljöpåverkan under dess livstid beror på bränsleförbrukningen.

Även om däckets miljömärkning är den kanske mest konkreta saken som berättar om däckets miljövänlighet så berättar den ingenting om däckproduktionens miljöpåverkan. Den miljövänliga konsumenten måste därför surfa på däcktillverkarnas webbsidor för att läsa deras ansvars- och miljörapporter. Även Nokian Tyres har sedan år 1997 publicerat miljörapporter. Rapporten gjordes om förra året och miljöfrågorna ingår nu i ansvarsrapporten. Den nya ansvarsrapporten kan läsas på Nokian Tyres webbsidor.

  • Tillverkningen av däck skapar normalt lite utsläpp
  • Däckets energimärkning informerar om däckets miljövänlighet vid användning
  • 75 procent av däckets miljöpåverkningar har att göra med bränsleförbrukningen