Motormännen på hal is om viltolyckor

Motormännen gör mycket gott. Därför är jag medlem i M. Men senaste numret av M's tidning Motor har en allvarligt missvisande rubrik "Vilda djur orsakar 2 av 3 olyckor" (jag såg den nyss via M nyhet på FaceBook; den finns inte ännu på deras hemsida).

Det är sant att viltolyckor dominerar PolisRAPPORTERADE vägtrafikolyckor. Detta bloggade jag om igår, utifrån TextTV artikel om M's utspel.

Den höga andelen viltolyckor i polisens
statistik är logisk, med tanke på att det är lagkrav på att rapportera trafikolycka med många typer av vilt. Därför fångas de upp i Polisens siffror.

... ...

Utdrag med gammal men bra info på Motormännens egen hemsida:

Viltolyckor Viltolyckor är vanliga, och inte bara där varningsskyltar är uppsatta. Vilt kan finnas vid vägen alla tider på dygnet. Risken för olyckor är störst vid gryning och skymning. Läs mer på www.viltolycka.se. Polisanmäl alla sammanstötningar med älg, rådjur, ren, björn, utter, varg, lodjur, hjort, vildsvin, järv, örn och mufflonfår. Ring 112 och märk ut olycksplatsen

.

... ...

Däremot är det inte lagkrav på polisanmälan vid många personskadeolyckor, exvis cyklat omkull o brutit armen. Därför är det 10-faldigt fler olyckor som rapporteras av sjukvård än av polis, när man tittar i Transportstyrelsens register över personskadeolyckor "STRADA".

Plåtskador loggas inte alls av myndigheterna, bara av Bilbärgare, Försäkringsbolag och i viss mån av Räddningstjänster.

Jag som trafikant uppfattar M's rubrik om 2/3 av OLYCKORNA som att detta syftar på ALLA vägtrafikolyckor, inte bara de enstaka procent av alla vägtrafikolyckor som hamnar i just polisens register. Sett till alla personskadeolyckor så är vilt bara inblandade i en bråkdel, antagligen inte ens var tionde olycka. Rubriken är därmed grovt missvisande. Jag hoppas att M skärper sig i sin kommunikation.Artikeln som sådan sådan finns idag på M's hemsida. Den är klart sakligare än den sensationslystna rubriken, även om inte heller artikeln ger en riktigt nyanserad bild av problemet. Visst är en viltolycka var tionde minut viktigt att belysa och skapa opinion för förebyggande insatser. Men att lura läsaren att tro 2 av 3 olyckor är orsakade av vilt är fel.

Skriv och läs med insidan,
Johan