Minskad dödsrisk utan dyra laminerade rutor

Laminerade fönsterrutor hos vägfordon är en kvalificerad dödsrisk. Denna typ av rutor gör det lite svårare för inbrottstjuvar att ta sig in i fordonet och kan dämpa vägbullret en del, men gör det också extremt svårt att i nödläge evakuera fordonet.

Laminerade rutor på en lastbilshytt höll i onsdags på att kosta två människoliv i samband med ett kärvande centrallås vid en misstänkt mordbrand i Borlänge.

Nu lugnar lokalpressen oroliga bussresenärer att länets bussar har rutor som går att ta sig ut genom, då dessa rutor är av vanligt härdat "bilsidofönsterglas" istället för av segt laminerat glas så som bilarnas vindrutor är gjorda av.

Volvo erbjuder sedan flera år laminerade rutor som tillvalsutrustning till sina personbilar utan att informera om vilka risker dessa rutor medför. Mitt tips är att avstå detta livsfarliga tillval. Titta på olycksutfallet i Dalarnas län och bedöm själv. År 2012 dog 24 personer i länets vägtrafik. Av dessa drunknade tre personer inuti bilar som voltat ned i vattendrag (vilket i sig innebär tragiska underbetyg till värdelösa vägräcken!).

Risken att välta ned i ett vattendrag minskas genom att montera däcken med bästa greppet på bakhjulen, aldrig ha allt för slitna däck eller däck med dålig gummiblandning, välja dubbade vinterdäck, undvika äldre bilar utan antisladdsystem, anpassa farten och inte minst undvika vägar med låg säkerhetsstandard.

Redan vanliga rutor är svåra att krossa UTAN nödhammare. Laminerade rutor går inte ens att krossa MED nödhammare, om man inte känner till den speciella teknik som krävs. Dalademokraten informerar om tekniken som krävs för att ens nödhammaren ska hjälpa: ”För att krossa en laminerad fönsterruta ska man slå hål på fönstret i ena hörnet och sedan får man slå sönder resterande av den laminerade fönsterrutan”. Vilket antagligen är välkänt bland de tjuvar som dessa "okrossbara" rutor ska stoppa.

Tipset är alltså att avstå de dyra och livsfarliga laminerade rutorna. Lägg istället era pengar på en bra nödhammare (t ex Jula säljer en för 49 kr) och spara sedan slantar så kan ni betala självrisk för ett eventuellt bilinbrott. Låt inga värdeföremål ligga synliga, så minimeras inbrottsrisken oavsett typ av rutor.

Kör med insidan och välj bil utan livsfarliga & dyra laminerade sidorutor,

Johan