Mera snö!/More snow!.

Under natten har det fallit ytterligare 1dm snö.Tur att det är torr snö,lätt som puder.Temperaturen är -9 grader och väg 755 är ännu ej plogad nu på lördagsmorgonen.Detta bör inte vara något problem för hakka7orna.Däremot kan sikten pga snörök bli ett mycket större bekymmer.Åker till härnösand över dagen så då får man se!,Prövar att skriva på engelska:Try to write in english:

In english:During the night the snow have fall additionally about 4 inches/10 centimeters.Luckily it is dry snow,light as powder.The temperature is minus 9 celcius/15,8 fahrenhait now this saturday morning.The local road 755 is not plowed from snow yet 7 a clock in the mornig but this should not be any problem for the hakka7`ns.I think the light and flying snow could be a much bigger problem because of poor visability.I should go the the town härnösand over the day so i vill see!.