Mer halkolyckor på bar asfalt...

I Söndags skedde det igen. Inom loppet av ett dygn skedde två halkolyckor på E4 strax norr om Gävle. Uppenbarligen finns ett för många oväntat stort behov av åtgärder mot halka på regnvåt asfalt. Vi får hoppas på att Trafikverkets nya handlingsplan mot trafikfarligt låg vägfriktion på sommarvägar följs, ger effekt och förebygger fler olyckor.

För halkolyckor sommartid är nog Trafikverkets plan bra, men personligen menar jag att verket ännu saknar insikt i att vissa asfaltåtgärder ger halkolyckor även i samband med tunn is, dvs vintertid. Problemet med det fläckvisa lappande som jag kallar "Dödens fläcktyfus" måste rimligtvis hanteras i asfaltverksamheten (som skapar de risker jag syftar på här), och inte bara genom ökad och raskare halkbekämpning vintertid.

På de flesta vägar får trafiken av starka framkomlighetsskäl fortgå även under och direkt efter asfaltarbete, om än med nedsatt hastighetsgräns. Det är bra. Men det borde rimligtvis vara krav på att vägbanan friktionsmäts och säkerheten visas godkänd, innan hastighetsgränsen får återställas till normal fart, åtminstone vid regn. Blank asfalt bör rimligtvis ruggas upp genom maskinell retexturering innan hastighetsgränsen återställs.

För egen del rullar det på, med mycket körning på Hakka Black. En ren njutning att köra på dessa däck! Utmärkta handlingegenskaper och tryggt fäste även i stora djupa "vattenbassänger" vid in- och utgång till uppbankade ytterkurvor där lutningarna är farligt felutformade så att vattnet inte har möjlighet att rinna av. Däcket är imponerande tyst. Ett undantag upplevde jag imorse. Det var på en sliten del av E16 strax norr om Amsberg, där det bullrade obekvämt på den regnvåta asfalten som skadats så att den har tendens till "tvättbrädevågor". Min reaktion på bullret kom egentligen först efter att bilen kom in på nylagd asfalt just vid Amsberg, då bullret tvärdog i och med att däcken då fick rulla på ett jämnt underlag. Nästa gång jag kör där ska jag försöka komma ihåg att mäta bullret inne i bilen, och få objektiva siffror på skillnaden i ljudtryck mellan den slitna och den nya oslitna asfalten på E16. Det är enkelt att mäta buller med Arbetsmiljöverkets nyttiga app "Buller" i den smarta äppeldekorerade mobiltelefonen. Mina tidigare mätningar på en rad vägar visar att ny asfalt brukar sänka bullret med många decibel, jämfört med gammal asfalt som börjat få stensläpp och olika former av kortvågig megatextur.

Teknikkonkurrensen mellan däcktillverkarna är knivskarp inom alla tänkbara däcksegment. Ett exempel är Nokian Tyres satsning på bättre traktordäck "Nokian TRI" till snöröjning och vinterentreprenader. En annan tillverkare som imponerat på mig senaste tiden är Michelin. De har utvecklat ett däck som ger rekordlågt marktryck, för en 7 ton tung minröjningsmaskin faktiskt lägre marktryck än under en kanin, vilket gör det möjligt att röja landminor i 20 km/tim utan att utlösa minorna. Nyttigt! Ett annat innovativt däck från fransmännen är Pilot Sport Cup 2. Däcket har en avancerad uppbyggnad med olika gummiblandningar på de inre och yttre sektionerna av slitbanan. Den yttre sektionens hårdhet har valts för att ge maximalt fäste och grepp i tvära kurvor. Den inre sektionen av slitbanan är styvare för att ge exakt styrrespons. Michelins "Variable Contact Patch 3.0" optimerar däckets tryck mot marken, så att lika mycket gummi alltid är i kontakt med vägen, vare sig man kör rakt fram eller genom en skarp och feldoserad kurva. Däcket har också ett bälte av urstark aramid-fiber. Aramidbältet är är monterat med variabel spänning mellan däckets skuldra och centrum av däcket. Det sitter så hårt att det hindrar vissa typer av rörelser i däcksstrukturen. Resultatet är att däcket behåller sin form och sitt fotavtryck även vid mycket höga hastigheter. Helt klart imponerande teknikutveckling, men så är också detta innovativa däck betydligt dyrare än suveräna Hakka Black, enligt snabb koll på Prisjakt.se.

Kör med insidan,

Johan