Majoriteten av däcken återanvänds

Globalt finns det fortfarande länder som inte återanvänder gamla däck. Utöver Norden opererar Nokian Tyres även i Ryssland där däckåtervinningen ännu inte fungerar. Däcktillverkare som är aktiva i landet håller på att utveckla samarbetsformer för att förbättra däckåtervinningen i framtiden, även om processen går sakta framåt. Nokian Tyres deltar aktivt i processen för att utveckla däckåtervinningen i Ryssland.

I Finland återanvänds däcken till nästa 100 procent. Under förra året återanvändes cirka 50 000 bildäck. Majoriteten av de gamla däcken krossas till balar och används sedan som råmaterial på olika sätt. Även inom EU fungerar däckåtervinning rätt så bra, men inte riktigt lika bra som i Finland. I Finland används gamla däck som råmaterial för olika ändamål, men i övriga Europa är det vanligt att bränna däcken. Cirka 39 procent av gamla däck återanvänds som råmaterial inom EU.

Finsk Däckåtervinning Ab, som startades år 1995 på initiativ av däcktillverkarna, har hand om däckåtervinningen i Finland. Nokian Tyres är en av aktieägarna på Finsk Däckåtervinning och ser till att däcken återvinns på Finsk Däckåtervinning. När man köper nya däck betalar kunden en så kallad återvinningsavgift som är inbakad i däckpriset. När man med andra ord köper fyra nya däck så kan de gamla fyra däcken lämnas till däckverkstaden som skickar dem vidare till däckåtervinning. Oftast kan även slitna reservdäck lämnas till däckverkstaden. Återvinningsavgiften fungerar så att gamla däck kan lämnas till vilken däckverkstad som helst, oavsett varifrån man har köpt dem.

  • Finsk Däckåtervinning Ab har hand om däckåtervinningen i Finland.
  • Största delen av gamla däck används som råmaterial.
  • Nokian Tyres deltar i arbetet att bygga upp en däckåtervinning i Ryssland