Lastbilar ofta oskyldiga till stopp i backe

Många klagar på tunga lastbilar sedan de fastnat i svåra backar och orsakat störande och rent av farligt trafikkaos. Faktum är att denna typ av händelse i många fall uppstått sedan långsamkörande/slirande personbilar med dåliga däck hindrat lastbilarna från att ta backen med nödvändig fart.

I rapport 02/2009 från Nordiskt Vägforum (NVF) visas i avsnittet "Forsøk med tunge kjøretøy i stigning" (sid 44 f) resultat från körförsök med lastbilar i en 600 m lång och 7.2 % brant backe i Norge. Även lastbilar med hårda "utländska däck" klarade den svåra backen, förutsatt att:

x Vägbanan inte var halare än den vägfriktion på 0.25 som Trafikverkets vägentreprenörer åtagit sig att upprätthålla.

x Lastbilen har ordentligt tryck på drivaxeln, gärna ökat genom hissad boggi.

x Lastbilen får hålla rimligt hög hastighet in i backen.

x Lastbilen har tillräcklig motoreffekt/vikt för att hålla god fart upp genom backen.

Efter stopp i backen hade lastbilar utan boggi (vanligt på kontinenten) svårt att starta igen. Boggibilarna var lastade med stort tryck på boggiaxeln; dessa hissade boggin och körde upp utan problem.

I Sverige är det för personbilar krav på vinterdäck 1 december - 31 mars, om vinterväglag* råder. Dubbade däck är tillåtna 1 oktober - 15 april. De är även tillåtna under annan tid om vinterväglag råder ELLER FÖRVÄNTAS.

*Med "vinterväglag" menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Den 16 april 2012 inträffade totalstopp på riksväg 50 mellan Falun och Borlänge. Media skyllde felaktigt stoppet på lastbilar. Verkligheten var dock att personbilister som bytt till sommardäck med nöd och näppe slirade uppför den branta Karlsviksbacken. Bakom sig lämnade de lastbilar som med största annolikhet skulle ha klarat den hala backen om de inte tvingats stanna för de långsamkörande personbilarna! 

Visst är lastbilarna också en del av problemet, i synnerhet då de inte är rätt lastade med rejält tryck på drivaxeln. Men vanligare ändå är att "kaos pga lastbilar" orsakats av att väghållarens vägdriftentreprenör inte halkbekämpat enligt gällande regler (vägfriktion över 0.25 och ännu högre på viktigare vägar) samt att personbilister inte tagit sitt ansvar vid valet av däck. I Dalarna har ingen bilist nånsin bötfällts för dubbdäck i april, oavsett datumgränsen. I norra Sverige ska ansvarstagande bilister nämligen förvänta vinterföre även efter 15 april. Vinterväglaget på riksväg 50 den 16 april 2012 klarade inte ens SMHI att förutse veckan innan. 

Lägg på dubbdäcken så snart du kan förvänta vinterföre och behåll dem på till dess du är säker på att vintersäsongen är helt över.

Kör med insidan!