Is kan vara sanslöst halt - tragik i Skåne

-Naee dei fongeireir lijka bra meid iodäubbadei deck ejvän peåo ijshalka

. Gissar att ganska många skåningar bittert fått anledning att ångra den typen av påstående idag.

Tre omkom och ett 40-tal personer skadades i två parallella mass-kollisioner på Tranarpbron på E4 nära Klippan, nordöst om Helsingborg. Mer än 50 fordon, däribland en brandbil och en ambulansbil, kraschade på den isiga och extremt hala väg-/brobanan. Tankarna går naturligtvis till alla de olycksdrabbade, deras anhöriga och vänner.

I en intervju lyfter Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör fram låg friktion på de båda broarna som en av huvudorsakerna till de parallella masskrockarna. Friktion är egentligen inte en yteegenskap. Friktion beskriver hur kraft överförs mellan två ytor. Friktionen påverkas därför av båda dessa ytor; t ex vägbanan respektive däcket. Från många håll i Sverige rapporteras om trafikolyckor på vägar som beskrivs som "väldigt hal", "glasväg", "fruktansvärt väglag", "ren is" o s v. Detta indikerar starkt att vägdriftentreprenörerna på många håll inte har levererat förebyggande halkbekämpning så att vägfriktionen (mäts mot standardiserade referensdäck) uppfyller minimikravet 0.25 enligt kontrakt med Trafikverket. Även på extremt hal isvägbana har man som fordonsförare och fordonsägare inflytande över olycksrisken. T ex genom valet av hastighet (hastighetsgränsen är inte en "garantifart" som kan hållas i alla väglag) och valet av däck. Visst kan man efter masskorckarna i Skåne resignera inför det faktum att över 50 fordon kraschat; "det var hopplöst halt". Ett annat alternativ är att man kan göra sitt yttersta för att maximera sitt isgrepp. Det kan innebära att välja att köra på dubbdäck, med tanke på att halkbekämpningen ibland inte är perfekt. Inte ens på E4 i Skåne.

Kör med insidan,

Johan