Idag blir det tillåtet!

Idag den 1:a oktober händer det viktiga. Vadå? Ja det beror på vem och var man är.

Är man svensk och föredrar dubbade vinterdäck så är det fr o m idag man får lägga på dubbdäcken. Även om det är bar vägbana och fint mitt på dagen, kan nattfrost ge livsfarlig tunn is som underlag för morgonkörningen till skola, dagis och arbetsplats. Då är det nyttigt att ha dubbdäcken på, eftersom över hälften av dödliga halkolyckor vintertid sker just på tunn is. Dubbdäcken gör också stor nytta för barmarksfriktionen för alla motorfordon på två sätt, helt gratis för väghållare och medtrafikanter. Det ena är att dubbarna retexturerar asfalt med hård ytsten på högtrafikerade leder, där sommarens gummidäck fungerat som polertrissor och polerat vägytan slät vilket därigenom skapat farligt låg våtfriktion. Dubbarna återskapar alltså ett vattendränerande "mönsterdjup" i asfaltytan. Detta kan jämföras med att skära nytt mönster i blanka slicks; effekten på våtfriktion är enormt säkerhetshöjande. Det andra sättet är att dubbarna texturerar blanka "fetfläckar" och partier med blödningar i sommarens nylagda asfaltytor; dessa ytor är rena dödsfällorna när de blir våta av regn eller smältvatten. I detta fall skapar alltså dubben ett "mönster" i vägytor som inte ens från början haft en trafiksäkerhetskritisk vattendränerande ytskrovlighet. Med dessa nyttor av dubbdäcken i åtanke, bör de flesta kunna med gott samvete lägga på dubbdäcken i god tid innan det råder vinterhalka dygnet runt. När vägytan sedan blir rejält istäckt, så ger dubbdäcken en uppruggande effekt på isen i sig, vilket minskar halkrisken för alla trafikanter. Kör man mycket inne i städer med dålig luftkvalitet så kan nackdelen med bidrag till ökad halt luftburna partiklar stå mot fördelen av ökad trafiksäkerhet.

Är man finländare och kör tung lastbil så är det fr o m idag som man får köra ända upp till 76 ton tunga lastbilsekipage på allmän väg. Till förutsättningarna hör lägre marktryck genom fler axlar och att minst 65 % av släpfordonets massa bärs av axlar med parmonterade däck. Finland drar nu ifrån Sverige med konkurrenskraftigare (10 % mindre drivmedel/ton gods) och klimatsmartare transporter. Finlands beslut bygger på resultat från fleråriga fullskaletester med upp till 90 tons lastbilar i Sverige. För svenskar sysselsatta i t ex skogssektorn är det bara att hoppas på snabb regeländring med höjning till minst 76 ton även i Sverige, så att vår industri håller jämn takt med finsk.

Kör med insidan och välj Hakkapeliitta på vinterfälgarna,

Johan