I Österrike..

...heter sån blött snö "Haxenbrecherschnee" vilken betyder snö som bryta din ben.....då fick vi mycket idag. Till nu ca. 15 cm och "more to come".

Man försöker ja att undervika körningar men ibland är det nödvändig men kanske också roligt om man kan glida lite runt om kurvan. Allafall mina däck håller, det kan man säger.

Kör försiktig!

comments powered by Disqus