Hållbar däcktillverkning

Miljövänlighet, både ur konsument- och produktionsperspektiv är viktigt för oss. Vårt engagemang i hållbarhet bär frukt och år 2017 valdes Nokian Tyres som den mest hållbara däcktillverkare i Dow Jones index för hållbar utveckling (DJSI World). Även vårt utvecklingsarbete stödjer miljöaspekten, vi håller på att aktivt testa på nya biobaserade råvaror i syfte att minimera miljöpåverkan. Redan nu används förnybara råvaror, som till exempel rapsolja och tallolja, i produktionen av sommardäcket Nokian Hakka Green 2. Vi har dessutom avsevärt kunnat minska avfall i vår produktion och ingenting från fabriken hamnar på soptippen. Under femårsperioden 2013-2017 lyckades vi minska koldioxidutsläppen i vår produktion med 36 procent.

Rullmotståndet på våra däck har i genomsnitt minskat med sju procent, jämfört med nivån 2013.

Mest viktigt ur miljösynpunkt är lågt rullmotstånd. Att ytterligare förbättra däckens bränsleeffektivitet är ett av de viktigaste utvecklingsmålen för oss i nära framtid. Redan nu är rullmotståndet på Nokian Tyres produkter bland de lägsta i branschen. Det har bland annat åstadkommits genom att ytterligare utveckla våra däckmönster och slitbanegummiblandningar. Rullmotståndet på våra däck har i genomsnitt minskat med sju procent, jämfört med nivån 2013. Räknat på antalet sålda Nokian Tyres däck förra året motsvarar den årliga minskningen av koldioxidutsläpp mängden av utsläpp från cirka 54 000 personbilar.

Däck i sommardäckfamiljen Nokian Hakka är utvecklade, testade och tillverkade med nordisk specialkompetens där miljöaspekterna väger tungt. Målet för produktionen är att hitta lösningar som stödjer produkternas trafiksäkerhet och miljövänlighet. Det är viktigt för oss att stödja tanken om den hållbara konsumtionen vilket innebär att produkterna ska kunna användas så länge som möjligt.

Att satsa på miljövänlighet är en investering i framtiden.

I vårt skräddarsydda sommardäcksortiment ingår tre produktfamiljer: Nokian Hakka Green 2 för mindre och medelstora personbilar, Nokian Hakka Blue 2 för medelstora bilar och Nokian Hakka Black 2 för prestandabilar. I alla dessa tre produktfamiljer betonas lite olika egenskaper. På Nokian Hakka Green 2 betonas speciellt ekonomi och miljövänlighet och att däcket har det lägsta rullmotståndet. Vanliga kunder som köper detta däck är ägare av familjebilar eller mindre personbilar och vill ha tysta, komfortabla och ekonomiska däck.

Nokian Tyres är Nordens mest sålda däckmärke som med sina olika produktfamiljer har blivit allt mer efterfrågat även i övriga världen. För att kunna utveckla och testa däck för internationella behov behöver vi även söka oss till sydligare breddgrader. Därför håller vi på att bygga ett helt nytt test- och teknologicenter i Santa Cruz de la Zarza i Spanien. När det blir klart kommer det att erbjuda oss möjlighet att speciellt testa sommardäck i högre hastighetsklasser, upp till 300 km/h, både på torr och våt asfalt året runt.

Vi bygger ett helt nytt test- och teknologicenter i Santa de la Cruz i Spanien.

Som en del i vår framtida utveckling av däck har vi tillsammans med det lokala universitetet startat en testodling av guayule-växter i närheten av testcentret. Guayule-växt är en källa för högklassigt naturgummi och växten trivs även i karga förhållanden. Vårt mål är att provodla växten och testa om den går att använda som råvara i ännu mer ekologisk däcktillverkning. Vårt långsiktiga arbete för att hitta nya innovativa och hållbara lösningar fortsätter.

Guayule-växt är en källa för högklassigt naturgummi.