Hakka 8 i Vecturas tidning Transportarkitekten

Igår landade senaste numret av Vecturas kundtidning Transportarkitekten i brevlådan. På sid 13 i detta nummer 2/2013 finns en artikel om hur Nokian lyckats kombinera fler dubbar och bättre isgrepp med minskat vägslitage genom nya dubbdäcket Hakkapeliitta 8.

Artikeln avrundas med att lyfta fram att en förutsättning för denna typ av fantastiskt innovationsarbete är att regelverk utformas för att nå effektmål (minskat vägslitage, färre luftburna partiklar => bättre hälsa) utan att enbart bygga på restriktioner, genom att tillåta alternativa lösningar - så som i fallet Hakka 8 med fler istället för färre dubbar. Den 18 april deltog jag i ett branschmöte på KTH om framtidens forskning och utveckling i vägsektorn. Där berättade jag om hur denna innovationsfrämjande paragraf 7 i det finska däckregelverket öppnat för utvecklingen av vinterdäck med både bättre väggrepp och minskat vägslitage så som genom nya Hakka 8. Inlägget satte djupa spår hos många deltagare som kommenterade att just så måste ju regelverk utformas för att främja innovation. Flera kom dessutom till mig efter mötet och frågade "Du, det där nya dubbdäcket, vad heter det sa du?"

När du ändå bläddrar i Vecturatidningen, passa då på att läsa artiklar om ett par andra av mina hjärtefrågor:

  • Guppiga vägar jämnas ut för lastbilsförare som sitter på amerikanska Bose Ride System förarstol. Boses exklusiva system kan halvera förarens vibrationsdos och har utvecklats med inspiration från forskning som jag lett om helkroppsvibration vid färd på ojämna vägar. Se sidan 11.
  • Cyklisternas komfort ökas och olycksrisken minskas, genom att Malmö Stad anlitat Vectura att laserskanna alla cykelbanor och beräkna färdvibration för cyklister. Resultaten används för att planera, budgetera och följa upp asfaltunderhållet på cykelbanorna. Metoden för vibrationsanalys har utvecklats i ett examensarbete av Jonny Nilimaa vid Luleå Tekniska Universitet under min handledning. Se sidan 15. Häromveckan utsågs för övrigt Malmö Stad till Årets Cykelkommun av Cykelfrämjandet.
  • Färdkvaliteten ökar, trafikolycksrisken kapas och vägbeläggningens livslängd ökar när asfaltfräs och asfaltläggare utför sitt arbete efter noggrann projektering, där Vectura visar i princip meter-för-meter hur vägbanans lutningar och nivå/jämnhet ska förbättras. Läs om hur Vecturas lasermätbilar, som i normal trafikhastighet gör upp till 400 000 mätningar per sekund, skannar in befintliga vägbanans geometri. Sedan utformar beläggningsingenjören vägbanans nya geometri, så att vägen får acceptabla lutningar i förhållande till hastighet, kurvradier mm samt uppnår optimal jämnhet inom ramen för väghållarens projektbudget. Projekteringen minskar också bördan på asfaltentreprenörens folk, vilka slipper ägna mycket energi på att anpassa maskinernas följsamhet mot befintlig vägs geometri utan att "släppa igenom" alltför farliga avsteg från vägregelverkens krav. Istället kan asfaltlaget och arbetsledarna fokusera på att hålla jämnt flöde av asfalt från asfaltverket, anpassning till väder, vind och trafik, hålla bättre ordning på trafikanordningar vid vägbygget o s v. Artikeln avrundas med kommentarer från Trafikverkets projektledare Fredrik Andersson respektive verkets sektionschef för vägunderhåll Richard Melin som säger att metoden kommer att användas i ökad omfattning framöver. Det låter perfekt för både trafikanter, asfaltentreprenörer, väghållare och skattebetalare i mina öron. Se sid 16-17 i Transportarkitekten.


 

Kör med insidan,

Johan