Friktion på sommarvägar i fokus på Nordiskt seminarium

Den 27 maj arrangerade Trafikverket och VTI en seminariedag om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen var att öka kunskapen om vägfriktion och starta en bredare diskussion om tänkbara åtgärder mot olyckor till följd av friktionsproblem under barmarksförhållanden. Seminariet riktade sig främst till beställare, branschföreningar, intresseorganisationer, entreprenörer och konsulter från Norden. Det samlade ett sextiotal deltagare på Radisson Blu Arlandia Hotel i Stockholm. Programmet med länkar till bildspel som visades under föredragen kan du finna här.

Alla jag lyssnat på var eniga om att det blev ett mycket lärorikt och nyttigt seminarium. Några inslag med extra hög "guldhalt" var:

  • Jan-Erik Lundmark, chef inom Trafikverkets Underhåll, inledde med att tala en hel del om olycksrisker med feldoserat tvärfall i många horisontalkurvor; en av mina käpphästar. Inget fullfjädrat löfte om åtgärdsprogram, men uppenbart pågår nyttiga diskussioner inom Trafikverket. Härligt!
  • Mattias Hjort förklarade hur komplext vägfriktion är. Han gick igenom mekanismerna Adhesion, Hysteres och Ihakning och förklarade i sammanhanget varför det varit svårt att utveckla däck som har lågt rullmotstånd men samtidigt bra våtgrepp. Denna kompromiss är däcktillverkarna på god väg att finna bättre lösningar på.
  • Torbjörn Jacobsson talade om fenomenet polering, att asfaltbeläggningar som inte ruggas upp av dubbdäck kan poleras så släta av trafikens gummidäck att de blir såphala vid regn eller av smältvatten. Poleringen styrs i hög grad av vilken typ av stenmaterial som asfalten är tillverkad av. Vissa bergarter, t ex hård och dubbdäckstålig kvartsit och porfyr kan lätt poleras hal, medan t ex asfalt där stenen ersatts av stålslagg kan vara extremt poleringstålig. Tobbe visade också att det kan vara stor skillnad i poleringskänslighet mellan sten av samma bergart men från olika täkter; En porfyr är mycket poleringsresistent, medan annan porfyr inte är bra. Därför behövs mätningar. Problemet med trafikolyckor pga slätpolerad asfalt är välkänt i många länder utan dubbade vinterdäck. I Sverige väcktes medvetenheten i samband med att den kurviga och relativt branta Eugeniatunneln på E4 i Stockholm i slutet av 90-talet fick ny asfalt. Under sommaren polerades tunnelns asfalt allt slätare. Innan fordonsflottan fick på dubbdäck inför vintern, skedde inom loppet av två höstmånader 36 halkolyckor (varav två med polisbil) inne i tunneln. Detta blev startskottet till ett program för uppföljning av polering och våtfriktion hos asfaltbeläggningar i Stockholm och i viss mån på andra platser i Sverige. Resultaten visade bl a att flera vägsträckor i Stockholm polerades så kraftigt varje sommar, att de fick farligt låg våtfriktion. Dubbdäcken ruggar varje vinter upp våtfriktionen på dessa sträckor med ca 35 - 65 %. Men på vissa sträckor räckte inte ens dubbdäckens nyttiga effekt till, utan Vägverket tvingades att skrapa räfflor i asfalten och t o m att fräsa bort viss asfalt av hård sten och ersätta den med asfalt av mjukare och mindre poleringsbenägen sten, till priset av sämre väghållbarhet. Räfflingen var en primitiv form av retexturering, vilket är praxis att utföra i England och många andra länder utan trafiksäkerhetshöjande ruggning från dubbdäck. Detta föredrag borde varje "anti-dubbdäckstaliban" tvingas lyssna på!
  • Even Sund imponerade stort genom att visa hur seriöst Statens vegvesen (SVV) kommer att hantera utmaningen med att förebygga halkolyckor på otjänlig asfalt. Startskottet i Norge var den kritik som Statens haverikommission riktade mot SVV, efter en dödlig halkolycka inne i Hyvingstunneln. SVVs utkast till riktlinjer täcker in det mesta "från ax till limpa"; hur övervankning och friktionsmätning ska ske, varningsskyltning vid låg vägfriktion, akutåtgärder i avvaktan på långsiktig åtgärd, omedelbar start av planering av långsiktig åtgärd mot låg vägfriktion att genomföra snarast möjligt, samt ansvarsfördelning inom verket för vart och ett av de olika momenten. Inte bara utkastet till riktlinjer är ett föredöme för fler väghållare att ta efter, utan i minst lika hög grad den öppenhjärtliga och ansvarstagande HÅLLNING som förnuftige Even Sund och Statens vegvesen visar upp.
  • Mats Wendel berättade bl a om Trafikverkets handlingsplan mot låg vägfriktion i 6 steg. Där ingår bl a systematisk mätning av vägars våtfriktion; äntligen ska det bli verklighet! Vågar man även hoppas på tydlig policy om förebyggande av split friction (se inslag nedan om detta problem)?

Jag var dagens enda föredragshållande vägtekniska konsult, så det kändes mycket hedervärt att fått inbjudan av Trafikverket att föreläsa. Mitt föredrag handlade om tre ämnen:

  1. Att låg vägfriktion främst är problem för sidostabilitet och styrning.
  2. Hur väghållare idag genom olämpligt utförd asfaltlappning "serietillverkar" vägbanor som vid vissa vägväderförhållanden orsakar livsfarligt ojämn vägfriktion ("spilt friction") som överraskande kan ge ett våldsamt "sladdande moment" vid hård bromsning. Detta i flera fall tragiskt bevisade livsfarliga problem är särskilt påtagligt vid tunn is som tinar i morgonsolen i oktober månad. Därmed är problemet ett "vinterfriktionsproblem", men orsakat av okunnigt barmarksunderhåll av asfalt. Idag hanteras det inte på relevant sätt i vägregelverken.
  3. Hur många år till ska det dröja innan Trafikverket beslutar att standardmässigt använda sin patenterade (!) metod för att minimera behovet av sidofriktion samt för att säkerställa vattenavrinning även vid in- & utgång av uppbankade ytterkurvor och andra kritiska platser???

Det värmde oerhört när Trafikverkets moderator, innan seminariet officiellt avslutades, särskilt frågade mig om min uppfattning om seminariet. Oerhört bra! är mitt genuina omdöme. Det är inget tvivel om att detta seminarium (ordet betyder ungefär "att så frön") kommer att leda till frukter som innebär ökad trafiksäker framkomlighet för vägtrafikanter i hela Norden.

Programmet var fullmatat med spännande och lärorika föredrag av intressenter och experter. Ta en minut och titta igenom det, klicka sedan på länkarna och se de bildspel vars rubriker fångat ditt intresse.

Kör med insidan,

Johan

PS

Passar på att tackar Anders Jansson som hjälpte mig få fatt på intresseväckande video till mitt föredrag. Denna video är filmad under glasskiva täckt med 3 mm kontrastvätska som kördes över med Nokian Hakka Black i ca 80 km/tim. Anders slutar i sommar vid Nokian Tyres och går till en branschkollega. Tack för allt och lycka till i din nya roll käre Anders!