Friktion - den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen

I morse höll Riksdagens nybildade MC-sällskap sitt första frukostmöte. Temat var vägfriktion och mötet hade samlat ett 30-tal deltagare. På 55 minuter avverkades fyra föredrag, följt av en räcka snabba frågor och svar. Utöver Riksdagens representanter deltog Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC), Vectura (genom mig), Trafikverket, VTI samt Polisen.

Bakgrunden utgörs av två reportage om livsfarligt låg våtfriktion på "blank" nylagd asfalt i SVT Uppdrag Granskning; dels programmet "Dödens väg" (1 tim) och dels inslaget "Rapporten som inte fanns" (ca 1/2 tim, startar vid tid = 20 min 40 sek).

SMC diskuterade inte enbart låg våtfriktion, utan även farligt lösgrus på asfaltvägar samt vägräcken med farliga fristående räckesståndare och behovet av underglidningsskydd på dessa räcken.

Trafikverket konstaterade att ett problem är att lastbilsekipage ofta genar i kurvor och drar upp löst grus på vägbanan. Jag påpekade att ett grundproblem är att många kurvor på främst gamla vägar inte byggts med den breddökning som lastbilsekipagen behöver och som vägreglerna föreskriver, samt att för att bygga sådan breddökning på gamla vägar krävs rejäla väganslag.

Mitt föredrag handlade om gällande vägregler för vägars våtfriktion. Du kan se bildspelet här.

Det kändes som att deltagarna fick stor behållning av mötet. Särskilt värdefullt var det nog för riksdagsledamöterna inför morgondagens interpellationsdebatt om vägunderhåll.

Kör med insidan,

Johan