Flera olyckor när Dalarna blev vitt

Dalarnas Tidningar rapporterar idag om flera halkolyckor

. En bil hamnade i mitträcket på Rv 50 mellan Tallen och Pilbo vid Falun. Den vägetappen byggdes ut för ca åtta år sedan, i främsta syfte att öka trafiksäkerheten. Tyvärr byggdes Tallenkurvorna feldoserade och med på gränsen till för tvär radie för 90 km/tim, men skyltades trots det med 110 km/tim. De första tre åren skedde över 30 olyckor där, vilket innebär betydligt högre olycksfrekvens än på gamla riks-50. För ett par år sedan visade jag mätresultat som avslöjade att geometrin hos nya riks-50 inte uppfyller krav för 110 km/tim (se sid 68-93, främst sid 85-89). Det ledde till att fartgränsen sänktes till 90, men konstigt nog bara i en riktning. Främst vid halka sker det ofta olyckor mellan Tallen och Pilbo. Det lär dröja många år innan vägbanan får ny asfalt och då förhoppningsvis även säkrare lutningar. Till dess är det säkrast att inte köra över 80 vid halka (110 tillåts mot Borlänge) och inte göra tvära filbyten i kurvorna. Tyvärr finns ingen uppföljning av vilka däck olycksfordonen haft, men att odubbade är kraftigt överrepresenterade är en gissning som inte får höga odds.

I DT´s artikel nämns också en olycka vid Lennheden på Repbäcksvägen. Det är min pendlingsväg. Olycksbilen hade sommardäck. Vägen brukar skötas bra, men var tydligen hal vid olyckan. Precis vid olycksplatsen har vägkanterna lappats i höst.


Vid Lennheden hade vägkanterna trafikfarliga sättningar, så det var en god gärning att de lagades. Efter en sådan lagning är det viktigt att hela körbanans bredd förses med ny och enhetlig yta. Fotot ovan visar att så har inte skett, trots att gällande vägsäkerhetsregler föreskriver att asfaltarbeten ska utföras så att det blir rimligt homogen friktion över hela körbanan. Effekten av att bromsa hårt på en fläckvist lappad väg kan i vissa väglag bli likadan som om bilen har blankslitna däck på ena sidan; jättekraftig sladd. Fläckvis lappning av vägkanter är ofta synonymt med att tillverka sladdolyckor. Tyvärr är lapparna, trots den risk de medför, mycket vanliga på våra vägar. I ett liknande fall i en fläckvist kantlappad kurva på Rv 61 skedde fem halkolyckor inom loppet av två veckor efter lappningen (se sid 72-75).

Som bilist är det inte mycket man kan göra åt att väghållare och deras entreprenörer inte följer gällande säkerhetsregler. Men vissa saker kan och bör man göra, t ex: Nästa gång du byter bil, köp en med antisladdsystem. Idag finns gott om antisladd-utrustade bilar även bland de begagnade. Fundera noga i genom valet av vinterdäck, i synnerhet om bilen saknar antisladd. Dubbdäck minskar risken för en dödlig olycka med 42 procent, jämfört med odubbade vinterdäck, enligt en studie gjord av Trafikverket och Vectura. Har man en bil utan antisladd och tänker köra på vinterväglag så är det klart olämpligt att köra odubbat. Anpassa farten efter förhållandena. Är vägen fläckvist lappad, undvik hårda inbromsningar vid våt vägbana eller tinande tunn is.

Kör med insidan!

comments powered by Disqus