Fartböter kan vara olagliga: Pengarna tillbaka?

Fortkörning är olagligt och en fara för allmänheten! Jag uppmanar absolut INGEN att
bryta mot hastighetsreglerna. Vill du köra fort, kör på bana, eller ta en sväng på strippen.

MEN! Jag har själv blivit oskyldigt anklagad och dömd för fortkörning, så oskyldiga kan
åka dit. Min tilltro till tillämpningen av lagen och till polisens integritet, har fått sig en törn.

- - - - - - -

Fartböter kan vara olagligahttp://www.skanskan.se/

SKÅNE. En miss i lagtexten kan innebära att tusentals fortkörare har dömts felaktigt.
Skånska tingsrätter har den senaste tiden börjat fria personer trots att de bevisligen kört för fort.

Den 1 april i fjor upphörde myndigheten Vägverket. Samtidigt upphörde Vägverkets alla föreskrifter om hastighetsbegränsningar på vägar runt om i Sverige. Det finns nämligen ingen övergångsregel om att föreskrifterna ska fortsätta gälla även efter att myndigheten har upphört. – Det är ett lagtekniskt problem, en miss. I normala fall så skulle man när Vägverket upphörde ha slagit fast att Vägverkets föreskrifter ska fortsätta gälla, säger Fredrik Blommé, Ystads tingsrätt. Han har den senaste veckan undertecknat tre domar där fortkörare frias, trots att tingsrätten slår fast att de faktiskt kört för fort. Tidigare i veckan meddelades en liknande dom i Ystads tingsrätt och i början på september friades en fortkörare i Lunds tingsrätt, enligt samma princip. Domarna kan få stor betydelse framöver. Men ingen av de jurister som Skånskan talat med, vill uttala sig om de konsekvenser lagtolkningen kan medföra. Frågan är vad det innebär för alla de som fällts för fortkörning sedan lagen ändrades 1 april 2010. Anledningen till att tingsrätterna nu börjar fria fortkörare, trots att Vägverket upphörde för 1,5 år sedan, är en dom i hovrätten. Den domen avsåg ett brott mot yrkestrafiklagen. Men på samma sätt som med fortkörarna, lutade sig åklagaren mot en föreskrift meddelad av Vägverket – och inte Trafikverket. – Domarna gäller i princip samma sak. Det står i strid med legalitetsprincipen att döma någon som begått ett brott mot Vägverkets föreskrifter när det står i lagen att det är Trafikverket som har bemyndigande, säger Fredrik Blommé. Sedan Trafikverket tog över ansvaret för att utfärda föreskrifter om maxhastighet har man gjort detta vid 13 tillfällen. Det gäller bland annat väg 21 i norra Skåne och väg 23.

De fem friande domarna


1. September 2010. 36-årig Lundabo kör 88 kilometer i timmen på 80-sträcka på riksväg 16. Frias av Lunds tingsrätt.

2. Januari 2011. 43-årig Sjöbobo kör 89 kilometer i timmen på 80-sträcka på väg 13. Frias av Ystads tingsrätt.

3. April 2011. 78-årig Ystadbo kör 92 kilometer i timmen på 80-sträcka på väg 13. Frias av Ystads tingsrätt.

4. Juli 2011. 51-årig Stockholmare kör 159 kilometer i timmen på 100-sträcka på E65. Frias av Ystads tingsrätt.

5. Juli 2011. 31-årig Sjöbobo kör 123 kilometer i timmen på 100-sträcka på E65. Frias av Ystads tingsrätt.

Luckan i lagen


Den 1 april i fjor upphörde Vägverket som myndighet och uppgick istället i Trafikverket.
Samtidigt ändrades ordalydelsen i lagen på så sätt att Trafikverket istället för Vägverket fick ansvar att utfärda föreskrifter, det vill säga slå fast hur snabbt man får köra på Sveriges olika vägar. Däremot står det ingenstans i lagen att Vägverkets föreskrifter ska fortsätta gälla, även efter det att Trafikverket tar över ansvaret.
Det är denna miss som juristerna nu anser gör det omöjligt att döma för fortkörning.

Trafikverket hoppas på ny prövninghttp://www.skanskan.se/

SKÅNE. På Trafikverket håller man tummarna för att de friande domarna ska överklagas.

På Trafikverket kommer utslagen i tingsrätterna som en överraskning. Anders Ljungberg, enhetschef på myndighetens juridikavdelning, har inte tidigare reflekterat över att övergången mellan Vägverket och Trafikverket skulle kunna utgöra ett problem. – Vi har inte haft anledning att tänka annat än att de föreskrifter som är lagligen beslutade har fortsatt giltighet, trots att regeringen har lagt ned Vägverket. Myndigheten kommer nu noggrant följa den juridiska gången. Domen i Lunds tingsrätt har vunnit laga kraft, men samtliga fyra domar från Ystad kan fortfarande överklagas. – Det vore intressant om åklagaren överklagar. Tingsrättens dom utgör ju ingen rättspraxis, säger Anders Ljungberg. Vilka blir konsekvenserna om även högra instanser går på samma linje? – Då skulle man ju vara tvungen att fatta beslut om nya föreskrifter. – Det finns över 1000 hastighetsföreskrifter så det är inget som låter sig göras på några dagar, säger Anders Ljungberg. Det här kan väl få konsekvenser för tusentals personer som bötfällts? – Jag har inga siffror på det och ser inte heller någon anledning i att spekulera. Det är ju fortfarande en dom i lägsta instans.


 

Fartböter:  Pengarna tillbaka?http://www.skanskan.se/TRAFIK

. Har du åkt dit för fortkörning under de senaste 1,5 åren? Chansen är stor att du kan få pengarna tillbaka.
Och du är inte ensam – totalt rör det sig om bötesbelopp på flera hundra miljoner kronor.

Som Skånskan skrev i gårdagens tidning har hittills fem fortkörare friats av tingsrätterna i Ystad och Lund på grund av en miss i lagen. Om tingsrätternas domar fastställs i högre instans – alternativt inte överklagas – så kan det få direkta konsekvenser för alla de hundratusentals fartsyndare som bötfällts sedan den 1 april 2010. – Om det är så att man ansöker om resning och man då konstaterar att den fällande domen stred mot lagen, då upphävs den domen och pengarna går tillbaka, förklarar Elisabeth Hägglund Nortén, rådman vid Ystads tingsrätt. – Om jag hade fått fortkörningsböter så hade jag ansökt om resning, tillägger hon. Möjligheten att ansöka om resning, det vill säga en ny prövning av sitt mål, gäller både för dem som fällts i tingsrätten och de som endast fått en bot utan någon rättegång. Under torsdagen gick det inte att få någon exakt siffra på hur många böter det handlar om. Men enbart under 2010 utfärdade polisen drygt 220000 böter. Summan som staten har dragit in under den aktuella perioden uppgår till flera hundra miljoner kronor. Som exempel kan nämnas att polisen under 2009 drog in drygt 670 miljoner kronor i ordningsböter, varav trafikbrott är den största delen. De friande domarna i Ystad och Lund har meddelats trots att bilförarna i flera av fallen har erkänt gärningen. Orsaken till att de ändå fälls är att lagstiftarna inte skrivit in i lagen att Vägverkets hastighetsföreskrifter ska fortsätta gälla även efter att myndigheten lagts ned, 1 april 2010. – Det lagstiftas ohyggligt mycket, varje dag. Ibland blir det fel och då får man rätta till det, säger Hägglund Nortén. Tingsrätterna i Ystad och Lund menar att en fällande dom mot någon av fortkörarna hade stridit mot legalitetsprincipen, en av de grundläggande principerna för rättssystemet. Men det finns också exempel på motsatsen (se nedan).

Polisen bötfällde för 670 miljoner


Under det senaste hela året som finns i statistiken – 2010 – utfärdade polisen drygt 220000 böter. Det totala antalet böter som nu kan krävas tillbaka är sannolikt högre eftersom den aktuella perioden sträcker sig över 1,5 år. Summan som staten har dragit in under den aktuella perioden uppgår till flera hundra miljoner kronor.
Som exempel kan nämnas att polisen under 2009 drog in drygt 670 miljoner kronor i ordningsböter, varav trafikbrott är den största delen.
Ansökan om resning lämnas in till närmast högre instans. Det innebär att den som fått böter genom ett strafföreläggande ska begära resning hos tingsrätten.
Den som fick hastighetsboten efter en dom i tingsrätten begär resning i hovrätten.

- - - - - - -

comments powered by Disqus