Farligaste vägen - för vem då

De härliga Jul- och Nyårshelgerna närmar sig, med kramkalas, festkläder, skinka, saltrulle, knäck, glögg samt hårda och mjuka paket. Vårt julfirande medför många och långa bilfärder till nära och kära. Tyvärr är många av Julens långfärdsbilister rejält stressade. Detta gäller särskilt de som är ovana och därmed mer otrygga att köra bil på isiga vägar, och i synnerhet om man är sent iväg hemifrån och har en tid att passa, t ex kvällsmiddag hemma hos svärföräldrarna.

Stressade förare är farliga förare. Stress är en starkt bidragande faktor till dåliga eller rent av felaktiga bedömningar och beslut; t ex beslutet att göra den där omkörningen i skymd kurva. Under den kommande jul- och nyårshelgen befaras fler än 300 personer skadas svårt (dussintalet så illa att de dör) i trafiken, enligt statistik från de senaste åren. 

Inför jultrafiken haglar det också av artiklar om "farligaste vägarna" i media, med listor över särskilt olycksdrabbade vägar som vi läsare mer eller mindre underförstått bör undvika. En organisation som fått stort medialt genomslag, t ex med denna varningsartikel om "De 10 värsta vägarna" som återgetts i många tidningar, är Motormännen ("M"). Det är toppen att organisationer som M, försäkringsbolag, vägtrafikmyndigheter och andra engagerar sig för ökad säkerhet, ber om och får utrymme i media.

Ett allvarligt problem uppstår när utspelen är otydligt formulerade och felrubriceras av jättemånga media, så som SVT, DI, Aftonbladet, Expressen och en oräknelig mängd lokala media. När man googlar genomslaget av M´s ovan länkade artikeln med "10 värsta vägarna" är det bara M´s egna artikel som ger direktträff. Justerar sökningen till "10 farligaste vägarna" och får plötsligt 12 800 träff, varav alla i topp återger varianter av M´s ovan länkade utspel, t ex Dagens Industri

Problemet med medias omformulering av rubriken från "värsta" till "farligaste" vägar är allvarligt. M´s lista visar vägar där det sker särskilt många olyckor, till följd av en kombination av dels låg vägsäkerhet (t ex saknar mitträcke) OCH HÖG TRAFIKMÄNGD. Listan visar alltså vägsträckor där det är hög risk att få SE en olycka. Det är en helt annan sak än vägsträckor med hög risk att RÅKA UT FÖR OLYCKA. Den som är nyfiken och orkar surfa runt på Motormännens informativa hemsida kan finna denna (också märkligt rubriksatta) artikel "Flest dör här - Unik statistik: Norra Sverige mest olycksdrabbat". Artikeln visar inte att flest dör i Norrland. Däremot visar den att antalet svårt skadade är högst i områden med hög befolkningsmängd, men faktiskt också att antalet svåra olyckor per invånare (=ett vettigt riskmått) är klart högst i Norrland. Listan visar att absolut högst risk att skadas svårt i Jultrafiken är det på de ofta ishala, sjukt guppiga vägarna med massvis av farligt feldoserade kurvor i min barndoms hemlän Västernorrland. Det är här min poäng ligger. Om man - som media i bästa välvilja "vill" (?) - har för avsikt att ge råd till läsarna att undvika "farliga" vägar, då ska man inte visa en lista över var det sker många olyckor. Den listan är naturligtvis intressant för väghållare och politiker som vill se vart det lönar sig att t ex sätta upp mitträcken. Men risken för vägtrafikolycka för dig, mig och alla andra INDIVIDER ökar ju längre (om-)väg vi kör, liksom när vi kör på småvägar med sämre geometri, sikt, usel säkerhetszon, mer ojämnheter samt med betydligt sämre snöröjning och halkbekämpning istället för på den "farliga" Europavägen.

En typ av lista som kan ge vettig information till oss bilförare, visar olycksfrekvens = antal olyckor dividerat med trafik eller med antal invånare så som i höger kolumn i tabellen på denna sida från M. Där syns att risken att skadas svårt i Västernorrland är 2.5 gånger risken i Stockholms län (76/30). Detta innebär en skillnad på (76-30)/30 = 153 %. Du läste rätt. Risken att du och din familj blir "grönsaker" eller dör ökar inte med några fjuttiga 10 á 20 % när du lämnar "farliga Stockholm" och kör upp till Västernorrland, utan med hela 153 %! Sjukt hög skillnad i olycksrisk, eller hur?

Säg att det sker 10 olyckor på 10 km av E14 med 10 000 fordon på. Samtidigt sker 2 olyckor på 10 km av väg 950 med 200 fordon på. Vilken är egentligen farligast att köra på? E14 har 50 gånger mer fordon och lilla väg 950 har 5 gånger färre olyckor. Den lilla vägen är då faktiskt 50/5 = 10 gånger så farlig att köra på för individen. På Mellandagsrean kan vi uppleva att 20 á 30 % gör stor skillnad på prislappen. Men här pratar vi om skillnad på flera 100-tals procent i risk att invalidiseras eller t o m omkomma, trots att den lilla vägen har 8 olyckor färre.

Medias råd att undvika vägar med många olyckor leder till att folk förvillas att tro det är säkrare att köra betydligt farligare småvägar än de trots allt säkrare stora vägarna. Förvanskningarna av M´s delvis otydligt formulerade utspel innebär därmed "rådgivning" till läsare som tyvärr skapar fler trafikolyckor, istället för att förebygga olyckor.

De som löper störst risk att dö i Jultrafiken är de som inte känner till dödsfällorna på den lågtrafikerade vägen i Norr, och därför kör för fort t ex i den feldoserade kurvan. Med "för fort" menas nu inte olagligt fort, utan helt enkelt så fort att säkerhetsmarginalen inte räcker vid t ex en kastvind, grop i vägbanan eller när en ren oväntat hoppar ut på vägen.

Ett av Nokians talesätt är "Trust the natives". Det gäller i särskilt hög grad i Jultrafiken norröver. Välj om möjligt dubbdäck. Låt bilen stå kvar hemma om du inte har fräscha däck med mjukt gummi och bra mycket mer än minimikravet 3 mm mönsterdjup. Lita inte på att det skulle gå köra så fort som hastighetsgränsen medger i alla kurvor. I vissa farligt utformade kurvor utan varningsskylt kan 20-30 km/tim under skyltad fart vara riktigt farligt. I Norrland sitter allt för sällan varningsskyltar för risker som gupp och felbyggda kurvor; förare måste i högre grad än söderut själva bedöma riskerna.

Kör med insidan,

Johan