EU-märkningen: Så mycket sparar däck A mot G

Enligt Nokian

står rullmotståndet mellan däck och vägbana för ca 20 % av bilens drivmedelsförbrukning. Men siffran 20 % förutsätter en hög andel acceleration, så som vid start efter rödljus. Vid konstant fart 100 km/tim är den så hög som 50 %, medan andra hälften går till att övervinna luftmotstånd. Detta framgår i Wikipedias artikel om rullmotstånd. Detta betyder att lättrullade däck kan spara ännu mer än vad däckmärkningen säger, för den som mest ligger på långväga landsvägskörning.

För normal körning innebär skillnaden mellan A och G klassade däck ca 0.5 l per 100 km enligt Michelin. Kör man 1500 mil/år med dessa däck (hrm; på vintern är det dubbade Hakka som gäller) och drivmedlet kostar 11.7 kr/l så sparar man 900 kr/år. Genom att välja effektiva däck kan man alltså spara energi, pengar och CO2-utsläpp.

De som jobbar med politik eller väghållning ska också vara medvetna om att en stor del av rullmotståndet avgörs av vägens egenskaper. Vägytans skrovlighet kan ändra rullmotståndet med +/- 15 %. Korrugerade isskorpor kan sluka ännu mer.

En lika stor bov som rullmotstånd och luftmotstånd är acceleration. Newtons andra lag säger att massa x acceleration = kraft. Energin W som krävs är lika med kraft x sträckan S, dvs W = m x a x S. Detta visar hur energislukande acceleration och accelerationssträcka är (kan vara lika bra att gasa hårt och slippa lång acc.sträcka som att smyga upp farten). Viktigast är att slippa bromsa bort energin.

Vägojämnheter som innebär inbromsning (undvika skada t ex vid passage av fuskbyggda vägtrummor under tjälsäsongen) medför acceleration som slukar energi. Detsamma gäller skymda kurvor, dåliga plankorsningar osv osv. Viktiga förutsättningar för energisnål vägtrafik är alltså utöver bra däck även välutformade vägar med styv, jämn och optimalt texturerad beläggning som vintertid snöröjs innan blötsnö hunnit frysa till knölig isskorpa (och som vid behov avjämnas med hederlig tung väghyvel).

Jag tar mitt ansvar och kör på effektiva däck. Ser fram mot ökat ansvarstagande av stat, kommun och enskilda vägföreningar m fl för energieffektiva vägbanor.

Bygg och underhåll vägar lika mycket med insidan som vi väljer däck och kör med insidan,
Johan