Etanol och biobränslen är en del av lösningen! INTE en del av problemet!

Jag är själv en Grön bilist. Jag har ett klistermärke på bilen som stolt säger att: "Jag kör på ett biobränsle", vilket stämmer 80-90% av tiden.

När det är mycket kallt och jag inte har tillgång till ett varmt garage, eller ett eluttag till motorvärmaren, kör jag på bensin och en - två gånger om året kör jag på bensin för att rensa insprutarna från eventuell "FulEtanol".

Det är min starka och totala övertygelse att biobränslen är den just nu viktigaste delen av lösningen på miljövänliga vägtransporter. Elbilar är för dyra och efter 3-10 år måste batterierna i en elbil bytas ut till en kostnad som nu motsvarar halva kostnaden av en ny elbil, m.a.o. ca 150 - 300 000:- Svenska kronor för en uppsättning batterier till en Nissan Leaf eller Tesla Roadster.

Dagens "Miljö bilar" enligt de nya definitionerna går på fossilt bränsle, antingen små bilar som går på Bensin eller Diesel, eller så är det Gasbilar som går på Naturgas.

Alla är överens om att de fossila bränslena kommer att ta slut. Vi behöver fossil olja för att framställa kemikalier, plast, däck m.m. Då är det korkat att elda upp våra sinande naturtillgångar, när det finns fungerande lösningar.

Etanol och biobränslen är en del av lösningen! INTE en del av problemet!

Den som påstår något annat är antingen vilseledd, korkad eller arbetar för oljelobbyn.

Vilket stämmer in på dig Robert Collin? Du har propagerat mot biobränslen aktivt länge nu.

Inte biogas i pumparna.

Bioetanol (E85-E70 med 15-30% inblandning av bensin) och biodiesel är betydligt miljövänligare alternativ än NATURgas och tekniken är dessutom billigare!

De vanligaste biobränslena i Sverige är Etanol (E85 med 15-30% inblandning av bensin), biodiesel (rapsolja, RME, m.fl.) och “Biogas” (med 0-100% inblandning av naturgas).Bäst för miljön är ren och riktig biogas. Biogas är det bästa biobränslet! MEN!  ren och riktig biogas, är snudd på omöjligt att få tag på, bränsle (olje) bolagen skyltar med ordet BIOgas, när det i pumparna i själva verket är 0-100% naturgas. Enda ställena i Sverige där jag har hört talas om en mer storskalig produktion av BIOgas är i Linköping och Västerås. Vi blir blåsta av “bränsle (olje) bolagen ”!!!

Jag jobbar och har jobbat på verksamheter där över 70% av fordonen är gasdrivna, dessa verksamheter har krävt att den gas som levereras ska vara BIO gas och INTE naturgas. Men de har fått svaret att gasleverantörerna inte kan leverera över 30% biogas, utan det blir främst naturgas. Detta tycker jag är synd, för både allmänheten, tjänstemännen på olika verk och politikerna blir vilseledda, de propsar på gasdrivna fordon för miljöns skull och så blir det sämre eftersom dessa i Sverige sannolikt till över 70% går på naturgas.

(OBS dessa siffror är en bedömning utifrån icke officiella källor, så de ska ses som en fingervisning, snarare än totalt obestridbara fakta. Källkritik mottages med tacksamhet).

Bioetanol (E85-E70 med 15-30% inblandning av bensin) och biodiesel är betydligt miljövänligare alternativ än naturgas och tekniken är dessutom billigare! Jag hoppas på att detta öppnar upp för debatt.

http://www.dn.se/debatt/miljobilar-maste-bli-oberoende-av-fossila-branslen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.854305-doda-inte-etanolen-lat-oss-utveckla-den-

Diesel gasar när etanol rasar http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3386365.ece

”Tragiskt felbeslut om etanolbilar” http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3388756.ece

Kan etanolbilen bli snålbil?

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3391562.ece

Tvärnit för Danmarks satsning på bioetano

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bioenergi/article3402427.ece

”Argumenten mot etanol håller inte längre”

http://www.nyteknik.se/tidningen/article3411772.ece

comments powered by Disqus