Driving on icy roads? / Köra på isiga vägar?

Your choice of tyres affects the braking distance. From 50 km/h, the car needs 42 m with studded tyres on polished ice. With Nordic unstudded tyres, 56.5 m is needed. Centraleuropean M+S needs 68 m. Summer tyres needs 3 digits and are now illegal. 2 of every 3 traffic experts in Sweden choose spiked tyres. Crash stats show 42 % lower death risk with studded tyres. Also recall that the total stopping distance include your reaction distance. Lower speed means both shorter reaction distance and braking distance. Drive mindful!

Ditt val av däck påverkar bromssträckan. Från 50 km / t behöver en bil med dubbdäck 42 m för att stanna  på polerad is. Med nordiska odubbade däck behövs 56,5 m. Odubbade centraleuropeiska M + S behöver 68 meter. Sommardäck behöver en 3 siffrig bromssträcka och är nu olagliga. 2 av varje 3 trafikexperter i Sverige väljer dubbade vinterdäck. Olycksstatistik visar 42% lägre dödsrisk med dubbdäck. Tänk också på att den totala stoppsträckan inkluderar din reaktionssträcka. Lägre hastighet innebär både kortare reaktionssträcka och bromssträcka.

Kör med insidan!

[Siffror från Testworld och tidningen Motor].