Dåliga däck kraftigt underskattad olycksorsak

De flesta forskningsrapporter om orsakerna bakom svåra trafikolyckor är ganska samstämmiga om att 9 av 10 olyckor är orsakade av mänskliga fel, medan mindre än 1 av 50 (dvs 2 %) av olyckorna är orsakade av tekniska fel på fordonet.Men en undersökning vid Trafikförsäkringscentralen i Finland visar att i nästan 15 % av dödsolyckorna under tioårsperioden 2000 - 2009 har dåliga eller felaktiga däck varit helt eller delvis vållande anledning till olyckan.

Siffran 15 % är mer än 7 gånger högre än tidigare uppfattning "max 2 %". Detta visar att dåliga däck (och därmed fordonsfel sammantaget) är kraftigt underskattad orsak till svåra vägtrafikolyckor!

Alla krafter mellan ditt fordon och vägbanan överförs via däcket, dess mönster och avtrycket mot vägbanan. Är däcket blankslitet så maximeras greppet mot torr asfalt. Bäst grepp ger blankslitet däck mot helt slät asfalt; då maximeras kontaktytan. Men så fort det kommer lite vatten på vägytan kan det bli problem om inte vägytan har tillräcklig skrovlighet och om inte däcket har tillräckligt mönsterdjup för att dränera bort den smörjande vattenfilmen mellan däck och vägyta. Med hänsyn till risken för låg våtfriktion har vi lagkrav på minst 1.6 mm mönsterdjup på sommardäck. Många länder har också krav på lägsta tillåtna vägfriktion. I Sverige mäts inte vägbanans våtfriktion, så här är risken för farligt slät och vid vått väglag hal vägbana sämre övervakad än i de flesta andra länder i Europa.

Några goda råd om däck:

1. Säkerställ att du köper rätt typ (dimension, bärighet mm) av däck till ditt fordon; fråga en kunnig däckhandlare om du är minsta osäker.

2. Prioritera väggrepp före lägsta pris när du väljer däck. Läs gärna ett eller flera opartiska däcktester innan köpet. Kunniga däckhandlare så som säljarna hos Vianor kan också ge råd.

3. Håll koll på däcktrycket. På bemannade bensinstationer brukar det finnas däcktrycksmätare och luftpåfyllningsutrustning; passa på att kolla lufttrycket när du tankar.

Kör med insidan,

Johan

PS

Läs gärna min senaste artikel på Vecturas Expertblogg: "Att mäta ger kunskap, men mätning utan kunskap ger inte kunskap"