Däcktrycket bör kontrolleras varje månad 

Många bilägare tycker det är krångligt att kontrollera däcktrycket, som bör kontrolleras varje månad. Däcktrycket påverkar kostnaderna för bilkörning – för lågt däcktryck ökar rullmotståndet, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukningen.

På sommaren lastas bilen ofta tungt när det är dags att åka på semester. Däcktrycket bör kontrolleras innan man åker iväg och inte först när man har åkt 30 mil. Däcktrycket ska nämligen kontrolleras på kalla däck. Varje temperaturökning på 10 grader ökar däcktrycket med 0.1 bar. Det motsatta gäller på vintern. När bilen står inne i garaget där temperaturen ligger på 20 grader och när den sedan körs ut där temperaturen är -20 grader så är skillnaden i däcktrycket cirka 0.5 bar.

Rätt däcktryck gör också att däckens livslängd ökar betydligt. Biltillverkare ger sina rekommendationer om däcktrycket, som ofta är en kompromiss mellan bilens köregenskaper och komfort. Om däcktrycket är 20 procent för lågt så halveras däckets livslängd. Rätt däcktryck har alltså stor betydelse och därför är det värt att kontrollera trycket med jämna mellanrum. Allmänt rekommenderas att vinterdäck bör ha 0.2-0.3 bar högre däcktryck än sommardäck. Vinterförhållandena kräver lite mer robust grepp.

Rätt däcktryck är viktigt även för säkerheten. För lågt tryck är ofta anledningen till däckskador. När trycket är för lågt värms däcket upp mer på grund av den ökade påfrestningen och däcket kan skadas lättare. Även bromssträckan blir längre och köregenskaperna försämras när däcken har för lite luft. Dessutom slits däcken ojämnt.

För högt däcktryck är inte lika stor risk, utan det påverkar främst komforten. Generellt går det inte förstöra ett däck på grund av för högt tryck.

  • Däcktrycket bör kontrolleras varje månad
  • För lågt däcktryck ökar rullmotståndet, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukningen
  • För lågt däcktryck förkortar däckets livslängd och försämrar säkerheten