Däcktryck eller ringtryck?

Vilket ord använder ni i Sverige, frågade ikväll en god vän i Trondheim. I Norge är det vanligt att säga ringtryck. Jag svarade att båda namnen är vanliga i Sverige.

Blev nyfiken och kollade nyss Svenska Akademins ordlista (SAOL). Ringtryck finns med, men inte däcktryck.

Googlade de båda namnen och fick 13 500 träffar på

ringtryck

, men 550 000 på

däcktryck

. Detta talar för att SAOL behöver uppdateras och att däcktryck är den mest använda termen.

Lufttryck

används i många olika sammanhang, inte enbart i samband med däck. Googlade därför kombinationen

däck

&

lufttryck

. Det gav 101 000 träff.

Lufttryck är inte bra namn tycker jag, eftersom det blivit vanligt att pumpa däcken med Nitrogen istället för med luft ("Kvävgastryck"?). Nitrogen istället för vanlig luft i däcken innebär flera fördelar. Framför allt behålls rätt tryck i däcken under tre till fyra gånger så lång tid. Gummit i däcket fungerar som ett membran där luften sakta läcker igenom vilket innebär att trycket i däcket med tiden blir för lågt. Tack vare att kvävgasmolekylen har andra egenskaper än syrgasmolekylen läcker inte nitrogen ut lika fort. Vanlig luft läcker ut med tre till fyra gånger så hög hastighet som nitrogen

Däcktrycket påverkar däckets livslängd, styrförmåga, bromsförmåga och vattenplaningsrisk.

Om däcken är varma när lufttrycket kontrolleras, lägg till 0,3 bar extra utöver fordonstillverkarens rekommendation. Kontrollera en gång till när däcken har svalnat.

Kör med (rätt tryck på) insidan,

Johan