Biogas är bäst. Men? Blir vi blåsta av bränsle (olje) bolagen ?

Inte biogas i pumparna. 

Bioetanol (E85-E70 med 15-30% inblandning av bensin) och biodiesel är betydligt miljövänligare alternativ än NATURgas och tekniken är dessutom billigare!
Jag är grön bilist och tycker att det är viktigt att vi är förståndiga vad gäller bruket av våra motorfordon. Min personliga åsikt är: användandet av biobränslen är absolut nödvändigt!

Även de mest fundamentalistiska fossilbränsle (Olja, kol, petroleumprodukter m.m.) förespråkarna måste erkänna att oljan kommer att ta slut. Då är det väl en dålig idé att elda upp den. Tycker jag.

Olja behövs för att producera däck(!), syntetmaterial och all slags kemiska produkter som mediciner m.m.

De vanligaste biobränslena i Sverige är Etanol (E85 med 15-30% inblandning av bensin), biodiesel (rapsolja, RME, m.fl.) och "Biogas" (med 0-100% inblandning av naturgas).

Bäst för miljön är ren och riktig biogas.
Biogas är bästa biobränslet
MEN!  ren och riktig biogas, är snudd på omöjligt att få tag på, bränsle (olje) bolagen skyltar med ordet

BIO

gas, när det i pumparna i själva verket är 0-100% naturgas.
Enda ställena i Sverige där jag har hört talas om en mer storskalig produktion av BIOgas är i Linköping och Västerås. Vi blir blåsta av "bränsle (olje) bolagen "!!!

Jag jobbar och har jobbat på verksamheter där över 70% av fordonen är gasdrivna, dessa verksamheter har krävt att den gas som levereras ska vara BIO gas och INTE naturgas.
Men de har fått svaret att gasleverantörerna inte kan leverera över 30% biogas, utan det blir främst naturgas. Detta tycker jag är synd, för både allmänheten, tjänstemännen på olika verk och politikerna blir vilseledda, de propsar på gasdrivna fordon för miljöns skull och så blir det sämre eftersom dessa i Sverige sannolikt till över 70% går på naturgas.
(OBS dessa siffror är en bedömning utifrån icke officiella källor, så de ska ses som en fingervisning, snarare än totalt obestridbara fakta. Källkritik mottages med tacksamhet)

Bioetanol (E85-E70 med 15-30% inblandning av bensin) och biodiesel är betydligt miljövänligare alternativ än naturgas och tekniken är dessutom billigare!

Jag hoppas på att detta öppnar upp för debatt.

Biogas är bästa biobränslet Stor brist på biogasStadsbussarna vill ha ersättning för biogasbussar som inte går att köraStrid mellan naturgas och biogas i SverigeGasbilen ingen given miljövinnarehttp://www.biofuelsdigest.com/
comments powered by Disqus