Bilen - ett laddat vapen

På fredagskvällen skedde en stor tragedi i lilla Malå i norra Västerbotten. En 20-årig man fick av oklar anledning i hög fart bredsladd på hal vägbana och mejade ned en folksamling mitt inne i samhället. En trettonårig pojke omkom medan sex andra (inkl föraren själv) skadades, varav flera unga människor fick svåra skador. Tillståndet för samtliga skadade uppges idag vara stabilt. Kommunens POSOM-grupp är aktiverad. Det är omöjligt att ens på lång distans undgå att bli djupt berörd och dela de drabbades och de anhörigas sorg och förtvivlan.

Malå är idag ett samhälle i svårt chocktillstånd. Kommunen har 3246 invånare, vilket gör att "alla känner alla" eller åtminstone vet vem varenda person är. Sju drabbade i lilla Malå motsvarar omräknat till Stockholms tätort närmare 3000 personer.

Den unge föraren var inte påverkad av alkohol eller andra droger och bilen hade inte körförbud. Teknisk utredning av bilen pågår och Polisen räknar med att utreda någon form av brott. Självklart funderar många över hur tragedin kunde ske. Det enda vi kan vara övertygade om, är att det inte skedde med flit. Samt att bilen har lika stor potential att sprida död och förödelse som ett laddat vapen. Vapen måste hanteras med stort omdöme. Så även bilen.

Sänder ett stort fång med tårfläckade blommor till Malå.

Kör med insidan.