Att leva livet i omkörningsfilen

... Life in the fast lane (The Eagles) ... innebär ofta att reta gallfeber på medtrafikanter. Omkörningsfilen är nämligen till för just omkörningar och inte avsedd för övrig körning. Men det kan vara lättare sagt än gjort att hålla sig från omkörningsfilen, i synnerhet när man kör på marknadens bästa däck. Idag kom jag på mig själv vid fler än ett tillfälle att ligga kvar alldeles för länge. Fy skäms på mig   :S

Senaste numret av Motormännens tidning Motor, nr 9/2013, diskuterar vår dumma ovana att konstant ligga i omkörningsfilen och att det inte bara leder till dålig framkomlighet utan även till trafikolyckor. Artikeln är utmärkt, förutom ett stort misstag. Namnet. För att förklara vad den vänstra filen är till för, så ska den kallas "Omkörningsfil" och inget annat. Motormännen kallar den "Vänsterfil". Trafikverket och vi andra inom vägsektorn kallar den vanligtvis "Körfält 2" eller "K2". Den andra filen, K1, kallas ofta "Långsamfilen". Det indikerar att Körfält 2 skulle kunna kallas "Snabbfil". Men det är alltså inte en fil för någon som vill köra snabbt hela tiden, utan en fil avsedd att underlätta just vid omkörning. Låt oss gemensamt följa Australiens exempel, där filen kallas just Omkörningsfil. Där står dessutom - utmed vägsträckor med dubbla körfält i samma riktning - tätt med skyltar som påminner med text motsvarande* "

Håll höger fil förutom vid omkörning

".

Med benämningen omkörningsfil och med påminnelseskyltar motsvarande de i Australien skulle de svenska 2-körfältssträckorna få både ökad kapacitet och färre trafikolyckor till minimal kostnad.

På tal om omkörningsfil. I Sverige råder en märklig missuppfattning att mitträcken minskar trafikolyckor. Tvärtom ökar antalet trafikolyckor när en bred väg förses med mitträcke (dvs placerar ett fast föremål nära kantlinjen). Mitträckets stora förtjänst ligger istället i att det omvandlar annars svåra mötesolyckor till lindrigare (men framkallar alltså även fler) trafikolyckor.

Enligt Trafikksikkerhetshåndboken medför däremot

utbyggnad av omkörningsfiler

(dvs 2+1 eller 2+2 körfält men utan mitträcke) att antalet personskadeolyckor minskar med upp till 40 %, se

Tabell 1.11.5: Virkninger av forbikjøringsfelt på antall ulykker

.

På många svenska landsvägssträckor kan det vara flera mil mellan platser där det går att göra trygga omkörningar. Ett exempel är Rv 70 Borlänge - Mora och fortsättningen på E45 Mora - Östersund. På dessa och många liknande sträckor går det att till låg kostnad bygga omkörningsfil på utvalda delsträckor med lämpliga terräng- och markägarförhållanden, istället för att bygga ut genomgående 2+1 körfält på långa sträckningar.

Först. Snabbast. Hakkapeliitta. Idag står Hakkapeliitta för "Oavsett val av fil".

Kör med insidan och använd omkörningsfilen bara till det den är till för,

Johan

*Egentligen säger skyltarna i Australien "Håll vänster..." och inte "Håll höger...", eftersom de har vänstertrafik...