Det är dags att sätta stopp för asfaltbranschens serietillverkning av fläckvis lappar av typen "Dödens fläcktyfus". Årligen tillverkas miljontals kvadratmeter asfaltlappar som vid vissa väglag kan ge stora skillnader i vägfriktion i olika sidolägen, t ex under höger respektive vänster bilhjul eller - vid kurvtagning - mellan framdäck och bakdäck på motorcykeln. Resultatet av sådan s k Split Friction kan vid hård (nööd-)bromsning vara ett våldsamt kast och ännu en sladdolycka.

Läs mer

Laddas artiklar…